Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Norway Fintech Festival 2024 - Norges største bransjesamling for fintech og fremoverlente finansaktører.

Tildelt: kr 99 999

Norway Fintech Festival er en unik møteplass for kunnskapsdeling, nettverking og innovasjon for finansbransjen. Ved å samle ekspertise fra ulike kunnskapsområder ser vi det enorme potensiale for utvikling av kunnskapsgrunnlag og vitenskapelig samarbeid. Det blir fokus på KI, datasikkerhet, bærekraft, regulering, forskning, finansiell inkludering og mye mer under et og samme arrangement. Ved å samle de beste ekspertene på tvers av disse feltene kan vi sammen sette kursen for fremtiden. Målsetningen er at festivalen vil hjelpe med de gode koblingene mellom ledere og eksperter, legge til rette for idemyldring, skape nye samarbeidsprosjekter – med eller uten klyngen, og sikre at Bergen blir møteplassen for den årlige samlingen av fintech-økosystemet i Norge og Norden, men med nedslagsfelt langt utover dette.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon