Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektetablererstøtte til EIC Accelerator Step 2

Tildelt: kr 99 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

351828

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Agoprene søker med dette om PES-støtte fra Forskningsrådet for å utarbeide og sende inn en vinnende søknad til EUs flaggskipprogram "EIC Accelerator" til fristen den 13. mars 2024. Agoprene sendte inn en "Step 1"-søknad i Q4 2023 som fikk "Go" fra tre av fire evaluatorer, og dermed kvalifiserte selskapet til å søke på "Step 2". Det er to aktuelle frister i 2024, én den 13. mars, og en 3. oktober. Selskapet sikter på den første fristen. For å skrive en vinnende søknad ønsker selskapet å engasjere en erfaren konsulent til å lede selskapet gjennom søknadsprosessen. Derfor har selskapet engasjert Knut Nielsen, som tidligere har både skrevet søknad, og vært prosjektleder i et prosjekt i forgjengerprogrammet til EIC Accelerator, SME-Instrumentet fase 2. Som en del av forarbeidet til søknaden skal det hentes inn ny informasjon til en forretningsplan som selskapet skal bruke i søknaden. Det vil også gjøres undersøkelser for å identifisere mulige kandidatselskaper til roller som partner eller underleverandør i prosjektet, eller om selskapet skal velge å søke alene. Prosjektet som skal søkes støtte til gjennom EIC Accelerator vil omhandle oppskalering og industrialisering av Agoprenes innovative teknologi for produksjon av biobasert skumgummi. Ved å benytte biobaserte ingredienser hovedsakelig basert på tang og tare, skal Agoprene tilføre et miljøvennlig alternativ til dagens skumgummi, som lages av 98% petroleumsbaserte materialer. Ved hjelp av støtten fra EIC Accelerator skal Agoprene ta denne teknologien fra dagens småskala prototypenivå, til fullskala masseproduksjon, og med dette åpne opp for store økonomiske og miljømessige gevinster i et enormt globalt marked.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa