Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Kompetansespor

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektet "Kompetansespor" tar sikte på å utforske hvordan eIDAS 2.0 vil påvirke kompetanseinnvandringsprosessene til Norge og hvilke muligheter ny teknologi gir. Med et økende behov for internasjonal kompetanse og den forestående utviklingen av eIDAS 2.0, er det avgjørende å være i forkant for å optimalisere digital identitetshåndtering og styrke Norges posisjon som et attraktivt mål for globale talenter. Hovedmålet er å implementere eIDAS 2.0 i prosessflyten for kompetanseinnvandring til Norge gjennom prosjektet "Kompetansespor." Dette vil gi en sømløs, sikker og effektiv behandling av innvandringssaker knyttet til arbeid og studier. Piloten eies av UDI og er organisert gjennom en arbeidsgruppe som består av representanter fra UDI, Oslo Kommune, DigDir, SUA og UIO. Vi har pekt ut 4 arbeidspakker. ? Prekvalifisering – hvilke arbeidsgivere/bransjer skal kunne benytte seg av en slik hurtigløsning, hvilke registerdata kan gjenbrukes for å identifisere hvilke arbeidsgivere dette er ? eID – test av å tildele norsk eID ved første oppmøte hos politiet ? Betalingsløsning for søknadsprosessen i digital lommebok ? Videreutvikle digital lommebok til å inkludere studenter og tjenesteytere – pilotere for disse gruppene i mai og august

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune