Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU FAFO

Tildelt: kr 1,4 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

UtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivAnvendt forskningLTP3 Utdanning og livslang læringPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningVelferdFamilie og oppvekstPolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetHelseteknologierLTP3 VelferdstjenesterUtviklingsforskningUtviklingsforskning Fredsforskning, konflikt og sårbarhetLTP3 Fagmiljøer og talenterPortefølje Demokrati og global utviklingSamfunnssikkerhetUtdanningLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenVelferdVelferdMigrasjon, innvandring og integreringKlimaGlobale klimautfordringerPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningUtdanningHelsePortefølje Velferd og utdanningPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingUtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP3 IKT og digital transformasjonUtviklingsforskningVelferdLevekår og befolkningsutviklingPortefølje HelseLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapDigitalisering og bruk av IKTArbeidArbeidsmarkedPortefølje InnovasjonUtviklingsforskningUtviklingsforskning Humanitære spørsmålGrunnforskningLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktArbeidArbeidslivPolitikk- og forvaltningsområderUtviklingLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderVelferdPortefølje Klima og miljøPortefølje Banebrytende forskningPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Tillit og fellesskapKlimaVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningHelseteknologierVelferdsteknologierUtdanningUndervisning og læringDigitalisering og bruk av IKTOffentlig sektorLTP3 Klima, miljø og energiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetKlimarelevant forskningLTP3 HelseLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBransjer og næringerPortefølje ForskningssystemetArbeidUtviklingsforskningUtviklingsforskning FattigdomsreduksjonPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerHelsenæringen