Tilbake til søkeresultatene

RETUR-EU-Retur-EU

RETUR-EU RISE PFI

Tildelt: kr 4,0 mill.

Budsjettformål:

RETUR-EU-Retur-EU

Finansieringskilder

Temaer og emner

Anvendt forskningHelseLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiPortefølje InnovasjonBioteknologiBioteknologiLandbruksbioteknologiHelseteknologierPortefølje ForskningssystemetLandbrukJordBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeLTP3 Petroleum og mineralerBransjer og næringerSkog og trebrukPetroleumPolitikk- og forvaltningsområderForskningMiljøvennlig energiMarinKlimarelevant forskningPolitikk- og forvaltningsområderBransjer og næringerFiskeri og havbrukMiljøvennlig energiEnergibruk i industriLTP3 Klima, miljø og energiAvanserte produksjonsprosesserAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP3 Bioøkonomi og forvaltningLavutslippBransjer og næringerNanoteknologi/avanserte materialerNanovitenskap og -teknologiPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensHelseteknologierMedisinske teknologier og utstyrMatBioteknologiMarin bioteknologiBransjer og næringerLandbrukMiljøvennlig energiEnergibruk i transport, biodrivstoffLandbrukFôr og ernæringLTP3 Hav og kystLandbrukLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierNanoteknologi/avanserte materialerPortefølje HelseLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMatNæringsmiddel og foredlingLandbrukTrebrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriKutt i utslipp av klimagasserPortefølje Mat og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningBioøkonomiMiljøvennlig energiFornybar energi, bioPetroleumReduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøLTP3 HelseMaterialteknologiLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetMarinMarin bioteknologiBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorg