Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Seminar om maskinlæring og samarbeid om hvitvasking i banksektoren

Alternativ tittel: Seminar on machine learning and collaboration on money laundering in the banking sector

Tildelt: kr 0,20 mill.

Hvitvasking av penger er et omfattende globalt problem som gjør det mulig å tjene penger på kriminelle handlinger. Dette prosjektet vil arrangere et seminar for å fremme kunnskapsdeling og samarbeid mellom banker i bruken av maskinlæring for å effektivt bekjempe hvitvasking. Stadig flere banker tar i bruk datadrevne metoder, som maskinlæring, for å forbedre deteksjonen og effektivisere sitt antihvitvaskingsarbeid. Effektiviteten til disse metodene varierer dog mye fra bank til bank, både på grunn av ulik maskinlæringskompetanse og at det varierer stort hvor mye og hvor gode data bankene sitter på. Det faktum at bankene kun sitter med egne data kan begrense potensialet for datadrevne løsninger. Seminaret tar sikte på å utfordre denne isolerte tilnærmingen. Seminaret vil tilby en unik arena hvor banker kan dele erfaringer og lære av hverandres strategier for å håndtere utfordringer knyttet til datadrevet antihvitvasking. Det vil også bli lagt opp til en aktiv dialog, med innspill fra både forskere og andre deltakere. Blant foredragsholderne har vi planer om å invitere representanter fra et bredt spekter av organisasjoner, inkludert banker, Økokrim, forsikringsbransjen, et dansk samarbeidsprosjekt om hvitvasking, og FinTech-selskaper som spesialiserer seg på antihvitvaskingsfeltet. Seminaret er åpent for alle, men er spesielt rettet mot de som arbeider med antihvitvasking i banksektoren.

Hvitvasking er et stort globalt samfunnsproblem som påvirker økonomisk stabilitet og sosial rettferdighet. Dette prosjektet vil arrangere et seminar for å fremme kunnskapsdeling og samarbeid blant banker i bruken av maskinlæring for å bekjempe hvitvasking. Flere banker har begynt å implementere datadrevne metoder som maskinlæring for å forbedre deteksjonen og effektivisere antihvitvaskingsarbeidet. Kunnskapsnivået og effektiviteten av disse metodene varierer imidlertid betydelig mellom banker. I tillegg er det vanlig at banker jobber isolert med egne data, noe som setter begrensninger for de datadrevne løsningene. Seminaret tar sikte på å utfordre denne isolerte tilnærmingen. Datadeling kan imidlertid være problematisk av både personvern og konkurransehensyn. Et viktig poeng under seminaret vil derfor være hvordan samarbeid kan organiseres på en måte som ivaretar slike hensyn, samtidig som det forbedrer effektiviteten i bekjempelsen av hvitvasking. I Norge har samarbeid og kunnskapsdeling innen antihvitvaskingsarbeid vært lite utforsket til nå, spesielt når det gjelder bruk av datadrevne metoder. Seminaret vil tilby en unik plattform hvor banker kan utveksle erfaringer og lære av hverandre om datadrevne strategier for å løse utfordringer knyttet til hvitvasking. Det vil også legges godt til rette for kommentarer og innspill fra både forskere og øvrige deltakerne. Blant talerne planlegger vi innlegg fra representanter fra diverse banker, Økokrim, forsikringssektoren, et dansk samarbeidsprosjekt om hvitvasking, og FinTech-selskaper som opererer innen antihvitvaskingsområdet. Organisering av høykvalitetsarrangement av denne typen med mange ulike aktører, krever nøye planlegging og betydelige forberedelser. Finansiell støtte fra Finansmarkedsfondet er derfor avgjørende for at seminaret skal bli en realitet. Seminaret vil være åpent for alle, men vil spesielt rette seg mot de som til daglig jobber med antihvitvasking i banksektoren.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet