Tilbake til søkeresultatene

FINANSMARK-Finansmarkedet

Oslo Macro Conference 2024

Alternativ tittel: Oslo Macro Conference 2024

Tildelt: kr 99 999

Oslo Macro Conference avholdes 22. og 23. august 2024 med presentasjoner av internasjonalt anerkjente forskere, europeiske yngre forskere og norske yngre forskere. Temaet for konferansen er makroøkonomi med vekt på heterogenitet og kapitalbeskatning. Vi ønsker å gjøre makrokonferansen til en årlig begivenhet, og har gjort dette siden 2019. Konferansen skal fremme forskning innen makro og finansiell økonomi. Vi er spesielt opptatt av å fremme yngre forskere lokalisert i Norge, og på den måten stimulere til forskning på dette fagområdet i Norge. Et videre mål er å styrke kontaktflaten mellom det akademiske fagmiljøet på makro og finansiell økonomi og interessenter utenfor akademia. Konferansens vil være viktig bidrag i fagdebatten innen makro og finansiell økonomi samt være en bidragsyter i og utenfor akademia til det offentlige ordskiftet.

Stiftelsen Handelshøyskolen BI, Handelshøyskolen ved OsloMet, og Økonomisk Institutt ved Universitetet i Oslo samarbeider i dag med SSB og Norges Bank om å organisere en årlig konferanse i Oslo om makroøkonomi. Arrangørgruppen heter Oslo Macro Group (OMG), konferansen heter Oslo Macro Conference. I august 2024 ønsker vi å arrangere konferansen igjen. Overordnete temaer: Interaksjon mellom finansmarkeder og realøkonomien, finanskriser, makroøkonomiske effekter av bedrifters samhandling, husholdningers finansielle situasjon. Nøyaktig avgrensing av temaer vil for øvrig tilpasses foredragsholderne. En hovedtaler vil være Silvana Tenreyro (London School ), hjemmeside: https://personal.lse.ac.uk/tenreyro/ Vi ønsker å ha med flere andre internasjonale toppforskere, men dette avhenger av finansiering. Dersom vi ikke får full støtte fra Finansmarkedsfondet må vi nedskalere arrangementet og invitere færre internasjonale forskere til konferansen. Med full finansiering, vil konferanseprogrammet bestå av presentasjoner fra om lag 5 internasjonale toppforskere, 5-10 yngre forskere lokalisert i Europa, og 5-10 forskere lokalisert i Norge (i 2022 hadde vi totalt 19 presentasjoner). I salen ønsker vi bred deltagelse fra forskningsinstitusjoner og politikkinstitusjoner som Norges Bank og Finansdepartementet. Tidligere år har vi holdt en paneldebatt på en aktuell økonomisk problemstilling som del av konferansen, og denne har trukket til seg deltagere fra andre institusjoner som Finans Norge, Formuesforvaltning, Gjensidige, Handelsbanken, Kommunalbanken AS, LO, NHO, Statens Pensjonskasse. Vi ønsker å ha et liknende panel i år, avhengig av finansiering. 2 lunsjer med omlag 70 deltagere og 1 konferansemiddag med omlag 45 deltagere skal bidra til god interaksjon mellom de inviterte forskerne som presenterer, publikum fra norske forskningsinstitusjoner og øvrig publikum som ikke er fra akademia.

Budsjettformål:

FINANSMARK-Finansmarkedet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet