Tilbake til søkeresultatene

EU-STRA-Strålevern

ImPRovements in atmospheric dispErsion moDellIng and proteCTive action strategies in case of nuclear detonations

Tildelt: kr 4,1 mill.

Prosjektet er delt inn i 4 hoved arbeidspakker (WPs), en kort beskrivelse av disse er gitt nedenfor. 1. Karakterisering av luftbåren radioaktivitet • Identifisere radionuklider av potensiell betydning for ulike tidsfaser etter en atombombeeksplosjon • Finne ut hvordan ulike faktorer som påvirker dannelsen av radioaktive skyer og hvordan skykarakteristikker kan beskrives som inngangsdata til atmosfæriske spredningsmodeller. • utvikle noen få representative detonasjonsscenarier 2. Modellforbedring • Videreutvikle spredningsmodellene for nukleære detonasjoner med hovedvekt på parameteriseringer som tar hensyn til partikkelstørrelser og våt- og tørravsetningsprosesser. • Studere retensjonstider på ulike overflatetyper i miljøet og etablere en optimal kombinasjon av eksterne dosekoeffisienter som funksjon av tid • Tilpasse modeller for overføring av radionuklider i næringskjeder; 3. Modellsammenligning • Sammenligne og evaluere atmosfæriske spredningsmodeller blant annet ved hjelp av historiske data • Studere sensitiviteten i konsentrasjoner og doser i forskjellige avstander og til forskjellige tider til ulike modellparametere. • Kvantifisere sensitivitet og usikkerhet i modellresultater knyttet til variable værforhold. • Gi anbefalinger fra øvelsene 4. Tiltaksstrategier • Identifisere geografiske områder for tiltak (f.eks. jod tabletter og innmelding) ved bruk av scenarier for nukleære detonasjoner og resultater av dosemodelleringen fra WP3 • Studere eksisterende råd for atomulykker (utslipp fra kjernekraftverk) og se hvordan dette kan tilpasses nukleære detonasjoner. • Teste ut hvordan informasjonen kan brukes i praksis gjennom «Stakeholder» møter og utvikle hensiktsmessige kommunikasjonsstrategier Prosjektet skal også inkludere utdanning, opplæring og formidling

Budsjettformål:

EU-STRA-Strålevern