Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad til EIC Accelerator steg 2 (Plug In)

Tildelt: kr 99 999

Prosjektnummer:

351901

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Geografi:

Kyoto Group AS er et teknologiselskap innen fornybar energi som utvikler standardiserte industriskala systemer for generering og lagring av varme, såkalte Termiske Batterier, eller Thermal Energy Storage system (TES). Systemene tillater lading med rimelig strøm om natten eller når kraften er billigst, for bruk hele døgnet. Leveranse av varme vil i hovedsak være industriell prosessvarme på 300 til 550C. Slik termisk energilagring er vesentlig rimeligere enn elektriske batterier, og skalerer langt bedre siden man kun trenger materialer det finnes store mengder av. TES kan brukes stand-alone som termisk energilagring av varme, basert på fornybar og variabel overskudds-el (Vind, PV) og restvarme fra industri. Markedspotensialet er dermed stort der omleggingen til fornybar har kommet lengst, som i Nord-Europa og Amerika. Systemet gjør energien tilgjengelig 24/7. Både strøm og varme kan produseres, og varmen kan brukes til kjøling, tørking, pasteurisering, avsalting og andre tunge industrielle oppgaver. Kyoto fokuserer på standardiserte industriskala anlegg, i første omgang på moduler på 20-100 MWh. Kyoto har bygget ferdig et pilotanlegg i Danmark, som forsyner ren fjernvarme til flere nabolag i Aalborg, der energien til fjernvarmen tidligere kom fra forbrenning av kull. Vi er nå i gang med å utvikle den kommersielle versjonen av anlegge, til bruk i dedikerte industrier. Hver ny industri, og hver ny lokasjon vil i en stund fremover være "nye" for Kyoto, og kreve spesielle teknologisk tilpasninger. Hvert land og hver region vi ha energimarkeder som opererer på ulike måter, kraftforsyningen blir annerledes, og kundenes behov for varme vil også variere fra type produkt. Vi sikter i første omgang på å utvikle et system spesielt rettet mot papp- og papir industrien, samt mot kjemikalie-industrien i Europa.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa