Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue2 JC2023 - InCREased Service life of innovative TIMber Building systems (CRESTIMB)

Alternativ tittel: ForestValue2 JC2023 - CRESTIMB: Økt levetid for innovative trebaserte byggesystemer

Tildelt: kr 2,9 mill.

CRESTIMB har som mål å utvikle et innovativt byggesystem i tre, egnet for fleretasjesbygg. Byggesystemet består av momentstive rammer med limtre produsert fra bartre eller lauvtre, innovative bjelke-til-søyle-forbindelser og dybel- laminerte gulvpaneler. Hensikten er å øke sirkularitet og forlenge levetiden til bygninger og konstruksjonskomponenter som bidrar til bærekraftig, ressurseffektiv, kostnadseffektiv og miljøvennlig konstruksjon. For å oppnå dette, vil byggesystemet utformes for å gi lett og enkel montering, demontering og remontering av komponentene. Bygninger utsettes for langsiktige belastninger og klimavariasjoner (fuktighet og temperatur) i løpet av levetiden. Langsiktige belastninger og klimavariasjoner kan - i betydelig grad- påvirke egenskapene til komponentene i trebygninger. For å oppnå økt levetid er det meget viktig å undersøke den langsiktige oppførselen til komponentene i systemet (limtrebjelker, innovative bjelke-til-søyle-forbindelser og gulvpaneler). Langsiktige belastninger og klimavariasjoner fører til permanente deformasjoner og forbindelsene til byggesystemet bør ha tilstrekkelige toleranser for lett demontering og remontering. Prosjektet vil undersøke den langsiktige oppførselen til komponentene i systemet ved bruk av eksperimentelle og numeriske metoder og også ta hensyn til klimavariasjoner som forventes i bygninger i løpet av levetiden. Basert på disse resultatene vil prosjektet evaluere effekten av permanent belastning og klimavariasjoner og levere forslag for dimensjonering.

CRESTIMB aims to develop an innovative timber system suitable for multi-storey buildings with open spaces. The proposed system will include moment-resisting frames made of softwood or hardwood glue-laminated timber with innovative beam-to-column connections, and dowel cross laminated floor panels. With the objective to ensure an increased service life and the possibility of reuse, the long-term behaviour of the system components will be investigated with an advanced numerical model including the rheology of wood under variable indoor climates. The numerical analyses will be assisted by experiments on softwood and hardwood samples, as well as full size tests. The analysis results, in terms of creep deformations, moisture induced stresses and the related crack risk, will be applied in environmental assessment studies including Life Cycle Assessment (LCA). The proposed approach assumes that the long-term response of timber building systems under variable indoor climates can be optimized by using numerical modelling. Therefore, CRESTIMB will contribute to bridging the gap between advanced wood material models and innovative timber structure design for the development of a new generation of multi-storey residential and office buildings with open spaces.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram