Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

ForestValue2 JC2023 - Unveiling sustainable operating spaces for European forests (SOSFOR)

Alternativ tittel: ForestValue2 JC2023 - (SOSFOR) Avdekker bærekraftige driftsrom for europeiske skoger

Tildelt: kr 2,9 mill.

Å forvalte europeiske skoger på en bærekraftig måte krever en konkret forståelse av de sosiale, økologiske og økonomiske konsekvenser og bærekraftsgrenser knyttet til ressursutnyttelsen. Vårt prosjekt vil identifisere og kvantifisere dette for et utvalg europeiske skoglandskap. Vi analyserer de bærekraftige grensene for skoglandskaper gjennom en kombinasjon av vitenskapelige metoder. Vi anvender kvalitative forskningsmetoder for å identifisere de sosiale kravene til skoglandskaper, og kobler disse med kvantitative forskningsmetoder for å angi løsninger som møter de sosiale forventningene. I casestudien involverer vi interessenter for å utvikle aktuelle scenarier for utviklingen av skoglandskapene. Vi vil lage prognoser for utviklingen av disse landskapene for å kvantifisere deres økonomiske og økologiske potensial. Kombinasjonen av kvalitativ og kvantitativ informasjon vil bli brukt til å: identifisere trusler mot økologiske, økonomiske og samfunnsmessige behov; foreslå politiske verktøy som kan veilede og forbedre skogforvaltningen.

SOSFOR delineates sustainable operating spaces for European forests, i.e. boundaries and thresholds for forests, management and value-chain to intertwine with environmental, social and economic sustainability. Over 3 years of transnational collaboration, SOSFOR gathers expertise from five universities (UMIL, UNITBV, UNIZAR, NMBU, UFR) representing Italy, Romania, Spain, Norway and Germany. SOSFOR maps driver, pressure, state, impact and response indicators; builds local socio-economic pathways and climate scenarios through participatory processes and co-design approaches; simulates future development (2050 and beyond) of forests, ecosystem services, social and economic aspects; draws sustainable operating spaces; provides response options to policy makers and stakeholders to foster forest-related sustainability in European landscapes. SOSFOR advances current research, policy implementation and operationalization of forest sustainability through: extending data and information on forest sustainability in Europe; quantifying the impact of socio-economic and climate drivers on forest sustainability; promoting bottom-up, multi-actor, participatory approaches in forest governance for sustainability; integrating climate and socio-economic drivers into forest ecosystem models. SOSFOR provides key recommendations for incorporating multiple dimensions of sustainability into practical forest management and planning at landscape scale (e.g. climatesmart forestry, ecosystem-based management). SOSFOR outcomes are relevant for EU Forest Strategy to 2030, Nature Restoration Law, Climate Action, and Rural Development and Cohesion Policies.

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram