Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

4602 Lobster welfare tracking in highly intensive automated farming

Alternativ tittel: Sporing av velferd på hummer i intensive oppdrettssystem

Tildelt: kr 5,3 mill.

Prosjektnummer:

352006

Prosjektperiode:

2024 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Målet er å fornye hele krepsdyrindustrien, og erstatte villfanget hummer med oppdrettet hummer. Dette prosjektet vil først utvikle den europeiske hummeren, men har som mål også å tilpasse resultatene til andre høyverdige bunnlevende krepsdyr. Landbasert oppdrett av hummer bruker resirkulering av sjøvann eller gjennomstrømning for å kontrollere vannparametre for å unngå sykdommer, dårlig vannmiljø og sikre et godt miljø. I dag foregår oppdrett av hummer (og andre krepsdyr) mye på larve- og yngelstadier (klekkeri og nursery). Larvene klekkes og yngel settes deretter ut i sjøen uten kontroll på gjenfangst, og det er ingen som driver med oppdrett av hummer fra egg til kunde. Hummer er i tillegg meget kannibalistiske og må derfor oppdrettes i adskilte leiligheter. Oppdrettshummer mates vanligvis manuelt og flyttes med jevne mellomrom for hånd til større bur mens de vokser. Lo-Track-prosjektet vil lukke det siste gapet for å oppnå en helautomatisk produksjon,- fôring og håndtering av hummer i alle stadier, inkludert bildebehandling, vision systemer og robotikk fra egg til høsting. Prosjektet vil inkludere både porsjonsstørrelse hummer (24 måneder, 20 cm - 250-300 g) og Baby Blue hummer (9-12 måneder, 12 cm - 100 g).

Current approaches to animal welfare are dependent of manual supervision and manual measurement of the animals' growth. So far, there has been little effort into automating the process and create a scientific method to estimate the welfare from measurable indicators. Aquaculture shall advance towards a more balanced approach considering both positive and negative factors in animal welfare across all the rearing value chain. The Five Domains Model provides a framework for the assessment of animal welfare using a systematic, structured, and comprehensive approach. The five domains are divided into survival-related factors: 1\. nutrition (e.g. assessing the appetite of the specific lobsters), 2\. environment (e.g. temperature, and salinity), 3\. health (e.g. parasites and diseases), ii) situation-related factors: 4\. behaviour (e.g. use shelters and narrow places like in the wild), and iii) the affective experience domain: 5\. mental state (e.g. aggressive behaviour). The application of the Five Domains Model to a specific species requires in depth knowledge on species-specific behaviour, biology and ecology considered in relation to the specific physical, biotic and social environment in the production system. The project aims to develop the first comprehensive framework to study, assess and improve the European Lobster's welfare during rearing. This is a breakthrough that will close the gap in the literature and will set the foundations to create an evidence-based, automatic welfare optimisation solution.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet