Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

The Nature of Transformative Change: Connecting Research and Practice

Alternativ tittel: The Nature of Transformative Change: Connecting Research and Practice

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

352049

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Forringelsen av naturen, inkludert økosystemfunksjoner og -tjenester, bidrar til et raskt tap av biologisk mangfold over hele planeten. Uten transformative løsninger så går vi en mørk fremtid i møte i følge forskning. Mye tyder på at vi mangler responser som monner. Forskere og praktikere forventes i økende grad å generere resultater for mennesker og planeten. Selv om det er en raskt økende kunnskap om hva som må gjøres for å endre klima- og biologisk mangfoldskriser og adressere sosial ulikhet, er gapet mellom forskning og praksis fortsatt stort. Vi inviterer forskere, forskningsrelaterte fagpersoner og bedrifter og praktikere som jobber tett med forskning for å adressere gapet mellom kunnskap og handling og hva vi kan gjøre med det i The Nature of Transformative Change: Connecting Research and Practice – en innovativ event som vil finne sted i Bergen 12. april 2024, like før Ocean Week. Deltakerne vil bli introdusert for et innovativt "rammeverk for handlinger" for transformasjoner til bærekraft og verktøy der deltakerne kan utforske sin egen kapasitet og samarbeidskraft og måter å engasjere seg annerledes med bærekraft. I tillegg vil banebrytende eksempler på hvordan forskning har blitt integrert og satt ut i livet i spesifikke sektorer og kontekster presenteres av inviterte forskere og praktikere. Arrangementet arrangeres av cCHANGE i samarbeid med Dr. Monica Sharma, prisvinnende forfatter av Radical Transformational Leadership: Strategic Action for Change Agents, professor Karen O'Brien ved Universitetet i Oslo og cCHANGE og i samarbeid med ledende institusjoner i akademia, offentlig sektor og næringsliv.

Research and researchers are increasingly expected to generate transformative impacts for people and the planet. Although there is a rapidly-increasing body of knowledge on what needs to be done to transform the climate and biodiversity crises and address social inequity, which is currently being assessed by the IPBES nexus and transformative change assessments, the gap between research and practice remains wide. This draws attention to multiple questions: how can researchers and research-related professionals do better in connecting knowledge and action? How can they contribute to narrowing this gap in a transformative way that generate measurable impacts? What tools and capacities can enhance the collaborative power of both scientists and stakeholders? These questions will be addressed through an innovative event called “The Nature of Transformative Change: Connecting Research and Practice.” This event will take place in Bergen on April 12, 2024, just prior to Ocean Week. The event will be open to researchers at all career stages, and research-related professionals. The event will be framed and facilitated by Dr. Monica Sharma, author of Radical Transformational Leadership: Strategic Action for Change Agents, together with Professor Karen O’Brien of the University of Oslo and cCHANGE. Cutting-edge examples of how research has been integrated and put into practice in specific sectors and contexts will be presented by invited researchers and research-professionals. During the event, participants will be introduced to powerful tools to strengthen their collaborative power to address the nature crisis and design projects for impact to the bridge the gap between knowledge and action.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling