Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

SBEP-A low CO2 smart autonomous multiplatform system to monitor and forecast Calanus stock -a new sustainable climate-neutral blue fish feed

Alternativ tittel: Et lavt CO2 utslipps-smart autonomt multiplattformsystem for å overvåke og forutsi Calanus-bestanden - et nytt bærekraftig blått fiskefôr

Tildelt: kr 4,5 mill.

Oppdrettsindustrien ventes å vokse betydelig i årene som kommer, og dette krever produksjon av fiskefôr fra bærekraftige kilder. En lovende tilnærming innebærer å høste dyreplankton, en naturlig kilde til marine fettsyrer og proteiner. Området rundt Lofoten i Norskehavet er særlig rikt på dyreplankton, spesielt fra mars til juni. Hoppekrepsen raudåte kan opptre i så store mengder i de øverste 10 meterne av vannsøyla at de kan ses fra satellitter, også kjent som 'supersvermer'. Dette representerer en betydelig biologisk ressurs som kan høstes og brukes til fiskefôr. Til tross for potensialet er fiske etter raudåte beskjedent. I 2024 var det bare tre båter som drev dette fiske i Norge og fangstene var betydelig lavere enn kvotene satt av norske myndigheter. Med tanke på den store etterspørselen etter bærekraftig fiskefôr og det uutnyttede potensialet for fiske etter raudåte, er kunnskapsbasert forvaltning av dyreplankton- (raudåte-) bestandene avgjørende for å sikre bærekraftig utnyttelse. Prosjektet ClinBluFeed vil derfor benytte ny og innovativ teknologi for omfattende kartlegging og kvantifisering av disse dyreplanktonpopulasjonene. Prosjektet vil benytte selvkjørende ubemannede fartøyer både under og over vann, utstyrt med avanserte sensorer, for kartleggingen. Disse kjøretøyene vil driftes over en sky-basert dataportal, supplert med satellittobservasjonsdata. Sanntidsgenererte data vil tilby en umiddelbar og god forståelse av dyreplanktonressurser over tid og rom. Denne informasjonen vil gi myndighetene mulighet til å ta kunnskapsbaserte beslutninger i forvaltningen av dyreplanktonbestandene. Videre vil deling av data med fiskeflåten optimalisere deres innsats på leting og dermed redusere tid- og drivstofforbruk. Dette prosjektet er et samarbeid mellom forskere i Norge, Polen, Portugal, Tyskland og Kypros og forener variert ekspertise og ressurser mot et felles mål om bærekraftig utvikling av akvakultur og forvaltning av marine ressurser.

The CliN-BluFeed project ambitions to develop and use a low-CO2 smart autonomous multiplatform system to monitor and forecast Calanus finmarchicus stock which is a new sustainable climate neutral blue fish feed for the growing aquaculture industry. We aim to broaden the spatial, temporal and biological resolution and coverage of Calanus in-situ monitoring by combining optical and acoustic sensors on autonomous surface and underwater vehicles and earth-orbiting satellites. We will use this in-situ data in tandem with ex-situ experimental assays and mechanistic simulation modelling to generate real-time predictions of C. finmarchicus abundance, biomass, population dynamics and the vertical and horizontal distributions of the stock in the Norwegian Sea. The project will: 1) optimize an optical sensor (UVP6) for real-time in-situ identification of C. finmarchicus and other co-occurring plankton and micronekton, and estimation of their abundances and size-structure. 2) characterize the zooplankton and micronekton community characterization and quantification towards identification of potential bycatch composition and reduction of bycatch during harvesting operations using optical and acoustic sensors installed on autonomous vehicles. 3) advance the present understanding of how external environmental variables influence Calanus vertical behavioral and abundance dynamics during the harvesting season. 4) Describe Calanus transcriptomic rhythmicity in the field and determine to what extend different environmental cues and internal rhythm regulators drive diel behavior. 5) Map the three-dimensional spatial distributions of Calanus in the harvesting area using ocean color and LiDAR remote sensing technologies and 6) forecasting of Calanus stock size and 3D spatial distributions. The project will deliver processed data products to multiple stakeholders and end users (regulatory agencies, state owned data portal, repository database, fishery etc).

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri