Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Søknad til HORIZON Europe Inland Ice

Tildelt: kr 69 999

Til info: Konsortiet ledes av NORCE, som har PES Horisont Europa rammebevilgning for 2023-24. PES-søknaden som leveres her gjelder kun for MET sitt bidrag til EU-søknaden. Andre norske partnere i konsortiet som også har rammebevilgning er UiB og NUPI. Om EU-prosjektet: Prosjektet evner å styrke kunnskapen om snøens rolle innenfor klimaendringer i polarområdene, ved å - studere interaksjoner og tilbakevirkninger mellom snø og permafrost, isbreer, innlandsis og hav - studere og kommunisere effekter av endring i snø på utsatte samfunn i Arktis - bedre forstå svakheter og styrker i ulike datagrunnlag (modeller, in-situ-observasjoner og satellittdatasett) - oppsummere fremtidlige endringer i snø fra forskjellige klimaprojeksjoner - forbedre representasjon av snø i klimamodeller Meteorologisk institutt vil ha sterke bidrag innenfor flere arbeidspakker: WP1: Landgren er co-lead for arbeidspakke om kryosfære i endring. WP4: Isaksen vil se til at METs rike observasjonsgrunnlag fra bl.a. Svalbard blir brukt. WP5: Erlandsen og Landgren vil bidra med utvikling av forbedret representasjon av forskjellige snøprosesser i den regionale klimamodellen HCLIM og bakkemodellen SURFEX. Søknadsprosessen bringer sammen ekspertise fra flere europeiske land, inkludert Norge (NORCE, MET, UiB, NUPI), Danmark (DMI, U. Århus), Sverige (U. Lund), Finland (U. Helsinki), Frankrike (CNRS), Tyskland (AWI) og Østerrike (U. Innsbruck).

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet