Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

PhosBoard: High-end fibreboards produced with renewable resources and a low energy process.

Alternativ tittel: PhosBoard: Høy kvalitet fiberplater produsert med fornybare ressurser og en lavenergiprosess.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

352208

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

PhosBoard er en ny miljøvennlig fiberplate med lav tetthet utviklet av lavverdige restmaterialer fra treindustrien. Nye komponentkombinasjoner og prosesseringsmetoder for å produsere PhosBoards med forskjellige attributter og potensielle bruksområder vil bli utforsket i dette prosjektet. Konvensjonell fiberplateproduksjon er sterkt avhengig av fossilt avledet lim, inkludert formaldehyd og energikrevende prosesser, som bidrar til miljøforringelse og klimagassutslipp. Dette prosjektet prioriterer bruk av bærekraftige og fornybare materialer i en lavenergiprosess for å minimere miljøpåvirkninger knyttet til konvensjonell fiberplateproduksjon. I fravær av formaldehydutslipp vil PhosBoard bidra til forbedret inneluftkvalitet og trygt arbeidsmiljø. Utvalget av komponentene som brukes i PhosBoard tilbyr flere fordelaktige egenskaper, inkludert fysisk, mekanisk og brannhemmende. I tillegg er alle komponentene gunstige for økosystemet og dermed vil kasserte produkter ikke ha noen potensiell negativ innvirkning på miljøet. Prosjektet omfavner prinsippet om sirkulær økonomi ved å inkorporere resirkulerte trefiber fra industrielt og etterforbruksavfall for å fremme ressurseffektivitet og materialsirkularitet. Dette vil oppnås gjennom integrering av avfallsstoffer i produksjonsprosessen, og derved fremme lukkede sløyfematerialestrømmer og redusere avfallsgenerering ved produksjon av nye miljøvennlige produkter.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020