Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Vikingtidens Agder mellom øst, vest og sør

Alternativ tittel: Viking Age Agder between East, West and South

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

352288

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Hvordan kan vi forstå Agder i forhold til andre regioner og nettverk i vikingtiden? I vikingtiden var det utbredt kontakt på tvers av Nordsjøen, Skagerrak, Kattegat og Østersjøen. Agder dekker et geografisk område som lå sentralt plassert i dette, men vi vet lite om Agder. Agders rolle og involvering er uavklart. I dette prosjektet er det Agders geografiske posisjon mellom ulike regioner, sentre, nettverk osv. som utforskes. Målet er å nyansere vår forståelse av vikingtidens kontaktmønstre og integrere Agder i dette. Kunnskap om Agder er vesentlig for å oppnå en mer presis forståelse av mobilitet og nettverk i vikingtiden. Publikasjoner om vikingtidens Agder hviler i stor grad på forskning fra 1980-tallet og eldre arbeider. Det er på tide med en oppdatert studie som innarbeider nytt materiale fra Agder basert på en ny forståelse. Arkeologer har i løpet av de siste tiårene fått helt ny kunnskap om handelsveier og nettverk i vikingtiden. Agder utgjør et kunnskapshull som fører til en manglende forståelse av økonomisk og politisk dynamikk mellom Øst- og Vest-Norge. Dette ph.d.-prosjektet vil belyse hvordan samfunn på Agder har relatert seg til nettverk og ruter ca. 600 – 1050 e.Kr. Dette vil gjøres gjennom å studere arkeologiske gjenstander i eksisterende museumssamlinger, og å inkludere nytt materiale som blant annet er funnet gjennom metallsøkning og utgravninger. Prosjektet vil gi bedre forståelse av mobilitet og reiseruter til og fra nordsjøområder, østersjøområder og over Skagerrak og Kattegat, og å få økt kunnskap av nettverkene til datidens urbane sentre.

I løpet av vikingtiden skjedde store endringer på en rekke ulike samfunnsområder. Dette prosjektet tar utgangpunkt i det arkeologiske materialet fra et geografisk område som vi kan forvente at har vært berørt og involvert i disse endringsprosessene, men som har vært lite utforsket. Agder utgjør et kunnskapshull, noe som fører til en manglende forståelse av økonomisk og politisk dynamikk mellom Øst- og Vest-Norge. I vikingtiden har kontakt på tvers av Nordsjøen, Skagerrak/Kattegat og Østersjøen vært utbredt, men Agders rolle og involvering er uavklart. Dette ph.d.-prosjektet vil belyse hvordan samfunn på Agder har relatert seg til nettverk og ruter ca. 600 – 1050 e.Kr. En stor del av undersøkelsen vil omfatte gjenstander som har blitt innført til Agder fra andre områder i det aktuelle tidsrommet. Jeg vil finne ut av når de ble produsert og hvor de opprinnelig stammer fra. En nær-studie vil ha motsatt utgangspunkt. Der vil et lite utvalg gjenstander bli undersøkt. Disse er produsert i Agder og utført til andre områder i Norge, Skandinavia og Vest-Europa. På denne måten vil jeg utforske hvordan mennesker har beveget seg til og fra Agder, langs Agderkysten, gjennom og innad i Agder. Hvilke regioner, nettverk og ruter kan vi se spor etter? Prosjektet vil aktivere museers eksisterende gjenstandssamlinger, både gamle samlinger og gjenstander fra nyere arkeologiske undersøkelser og metalldetektorfunn. Det vil bruke gjenstander fra store museumssamlinger på landsdelsmuseer og Aust-Agder museum og arkivs (AAma) arkeologisamlinger. Prosjektet vil resultere i en monografi. Økt kunnskap om egne samlinger og økt kompetanse i AAma vil være vesentlig i AAmas videre satsning innen arkeologi på Agder. Prosjektet vil også bidra til å fylle et kunnskapshull i vikingtidsforskning.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet