Tilbake til søkeresultatene

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Innovative bærekraftige læringsarenaer: Utvikling av didaktiske ferdigheter i teknologi og naturfag på fremtidens skaperverksteder

Alternativ tittel: Innovative Sustainable Learning Environments: Developing Didactic Skills in Technology and Science at the Makerspaces of the Future

Tildelt: kr 2,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

352362

Prosjektperiode:

2024 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Skaperverksteder har sin opprinnelse i skaperbevegelsen (the maker movement), og mange skaperverksteder rettet mot barn og unge har blitt etablert de siste ti årene. Skaperverkstedene i dette prosjektet er fremtidsrettede læringsarenaer hvor målgruppen kan jobbe med konkrete skaperprosjekter. I forskningsprosjektet vil det bli fokusert på fasilitatorenes didaktiske rolle og deres mulighet til å påvirke gjennom å tilrettelegge for bærekraftige skaperaktiviteter. Makerspace Vitenfabrikken ligger i Sandnes, på Jærmuseets største avdeling, Vitenfabrikken. Den primære målgruppen er barn og unge mellom 10 og 20 år, både gjennom fritidsaktiviteter (skaperklubb) og undervisningsopplegg for skoleelever (skaperaktiviteter). En fasilitator er en sentral person på skaperverksteder for barn og unge. Rollen er unik og skiller seg fra den tradisjonelle lærerrollen. Den krever didaktisk forståelse for å opprettholde skaperglede, vise verdien av læring gjennom feil, velge materialer og verktøy, tilrettelegge skaperaktiviteter og samtidig være en sosial aktør. Fasilitatorer trenger didaktiske teknikker som fremmer deltakernes selvstendige arbeid, og gir rom for skiftende prosjektutvikling fra veilederstyrt til deltakerdrevet. En del av prosjektets mål er å utvikle tverrfaglige skaperprosjekter med en tydelig identifiserbar naturfaglig komponent. Slike prosjekter kan gi deltakerne større interesse for naturfag, et viktig mål for vitensentrene. Et skaperverksted bør være en kreativ teknologisk verksted med fremtidsrettede verktøy og aktiviteter. Det er en del av den fjerde industrielle revolusjonen, der miljøhensyn og nye teknologier bør stå sentralt. Ved å blande tradisjonelle og moderne verktøy tilbys en tilnærming til læring hvor deltakerne kan utforske ulike materialer og teknologier, hvor målet er tekniske ferdigheter, samt problemløsning, kritisk tenkning og samarbeid for en bærekraftig fremtid.

Skaperverksteder blir sett på som sosiale læringsarenaer som kan bidra til å gi barn og ungdom kunnskap og handlingskompetanse til å utforske utfordringer og løsninger til dagens og fremtidens utfordringer knyttet til miljø- og bærekraftsproblematikk. For å få til dette er skaperverksteder avhengig av kompetente fasilitatorer. Fokuset i dette prosjektet vil være å undersøke fasilitatorens rolle i skapervekstedet. Hva er beste praksis for å etablere/opprettholde et levende, tverrfaglig innovativt læringsmiljø? Skaperverksted (makerspace) har sin opprinnelse i skaperbevegelsen (The maker movement) og mange skaperverksted er gjennom de siste 10 årene blitt opprettet på flere norske vitensentre, skoler og biblioteker. Ved slike skaperverksted er det blitt utviklet forskjellige tilbud rettet mot barn og unge, bl.a. fritidstilbud (skaperklubber) og undervisning (skaperaktiviteter). Slike skaperverksted er handlingsorienterte og mestringsfremmende læringsarenaer, hvor målgruppen kan jobbe med konkrete skaperprosjekter som kan oppleves som både relevante og konkrete for deltakerne. Gjennom prosjektet er målet å utvikle forståelse av hva god didaktisk forskningsbasert praksis kan være på skaperverksteder for barn og unge, gjennom erfaringer og refleksjoner fra erfarne fasilitatorer. Det vil også bli utviklet konkrete bærekraftige tverrfaglige skaperaktiviteter med et naturfaglig fundament. Skaperaktivitetene vil være fundert i gjeldende læreplan og FNs bærekraftsmål. I skaperaktivitetene vil teoretisk naturfaglig viten om globale miljøbelastninger bli kombinert med ny teknologi (f.eks. KI) og gamle teknikker og materialer (f.eks. historiske). Prosjektet vil bygge på samfunnsfag- og naturfag-didaktisk forskning med utgangspunkt i etablert kunnskap om utforskende arbeidsmetoder og skaperorientert læring på skaperverksteder.

Budsjettformål:

OFFPHD-Offentlig sektor-ph.d.

Finansieringskilder