Tilbake til søkeresultatene

SSF-Svalbard Science Forum

SVALCLIME - Deep-time Arctic climate archives

Alternativ tittel: SVALCLIME - Deep-time Arctic climate archives

Tildelt: kr 0,50 mill.

Svalbards bergarter registrerer jordens historie over mange millioner år og kan informere oss om hvordan klimaet endret seg tidligere. Disse inkluderer noen av verdens store masseutryddelser, som den som skjedde for rundt 252 millioner år siden på slutten av permperioden, den største masseutryddelsen i jordens historie knyttet til omfattende vulkanisme i Sibir. Denne hendelsen er synlig på Festningen og har også vært boret av en vitenskapelig boring ved Deltadalen. SVALCLIME-prosjektet samler et internasjonalt team ledet av UNIS-geologer for å bruke Svalbards bergarter for å forstå hvordan det globale klimaet har endret seg de siste 300 millioner årene. Konkret skal prosjektet utvikle et internasjonalt vitenskapelig prosjekt for å bore seks vitenskapelige forskningsborehull på Spitsbergen. Som en del av prosjektet vil vi besøke alle foreslåtte borelokaliteter og dokumentere området. Vi vil også utvikle innovative oppsøkende produkter for å bringe Svalbards geologien nærmere allmennheten, gjennom digitale omvisninger og utstillinger om livets utvikling. Det overordnede målet for det 2-årige prosjektet er å realisere det første vitenskapelige bore-prosjektet noensinne i regi av International Continental Scientific Drilling Programme (ICDP) på Svalbard.

The network project builds on an ongoing global project in the International Continental Scienctific Drilling Programme (ICDP) to characterize how past global climate changes (especially those related to large igneous provinces and associated hyperthermals - periods of rapid climate warming like the one we are experiencing now). Svalbard's rock record is well suited to study these events and also the important background levels. Outcrop and pilot well studies have already demonstrated the feasibility. The SVALCLIME-SSG project will visit the planned drill sites to conduct the necessary site surveys. We will also internationalize the project by involving relevant research groups from China, USA and Canada. Data integration, sharing and visualisation will build on already existing research drill cores that lay the foundation for the SVALCLIME initiative. Finally, we will develop innovative digital and in-person (including augmented reality) outreach components.

Budsjettformål:

SSF-Svalbard Science Forum

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet