Tilbake til søkeresultatene

SSF-Svalbard Science Forum

Autonomous long-range under-ice missions for light and water column characterisation

Alternativ tittel: Autonome langdistanse underisoppdrag for karakterisering av lys og vannsøylen

Tildelt: kr 0,50 mill.

Arktisk underiseksplorering med autonome glidere Et internasjonalt team har som mål å revolusjonere studier av fjerne arktiske underismiljøer ved å bruke autonome undervannskjøretøy kalt hybridglidere. Ettersom havisen minker på grunn av klimaendringer, står økosystemene under isen overfor nye utfordringer og muligheter for forskning. Dette mangfoldige teamet, som inkluderer ingeniører, marinbiologer, optiske forskere og arktiske forskere fra Norge, USA og Storbritannia, bringer avgjørende ekspertise for å takle kompleksiteten i arktisk forskning. Hybridgliderteknologi Disse hybridgliderne kan bevege seg over store avstander under isen med avanserte sensorer tilpasset de harde polare forholdene. Å operere autonomt gjør det mulig å samle inn kritiske data uten den miljøpåvirkningen som tradisjonell skipbasert forskning medfører. Det primære målet er å etablere et internasjonalt nettverk som utnytter disse gliderne til å undersøke lysforhold under isen og deres økologiske påvirkning. Dette nettverket har som mål å øke den vitenskapelige forståelsen samtidig som det baner vei for miljøvennlig teknologi. Kartlegging av lysdynamikk og demonstrasjon av potensial Kartlegging av lysdynamikken under isen vil informere klimamodellene. Prosjektet demonstrerer også glidernes potensial til å redusere behovet for større, dyrere forskningsfartøy, og dermed heve Svalbards status som et arktisk forskningssenter. Imidlertid presenterer utplasseringen av glidere utfordringer som sensoroptimalisering, autonomi og datahåndtering. De innsamlede dataene vil gi innsikt for beslutningstakere om arktiske bevaringsstrategier. Miljøbevisst arktisk forskning Ved å ta i bruk innovative autonome teknologier, utvider dette prosjektet vår forståelse av underisøkosystemer samtidig som det inspirerer til miljøbevisste forskningsmetoder. Innsiktene kan forme fremtidige tilnærminger til å studere og bevare dette sårbare området, og sette nye standarder for økologiske studier i ekstreme miljøer.

The Arctic Ocean is changing rapidly, and the areas beneath the sea ice are among the least understood on the planet. This project aims to transform our ability to study this environment by developing a new research network that will use cutting-edge autonomous underwater vehicles called hybrid gliders. These gliders can travel for long distances and operate safely near the underside of ice, offering an unprecedented opportunity to gather data on light conditions and their ecological impacts beneath the ice. Objectives -Create a lasting international research network focused on using hybrid gliders to study under-ice ecosystems, particularly around Svalbard. -Demonstrate hybrid glider technology 'in the field', helping scientists understand its capabilities and informing engineers of scientists' research needs. -Seek major funding to launch a comprehensive Arctic research program using hybrid gliders to collect critical data that's currently challenging and risky to obtain. Critical R&D Challenges -Adapting sensors: Existing sensors designed for measuring light and ocean conditions need to be optimized for use on long-duration, under-ice missions. -Improving glider autonomy: Ensuring the gliders can navigate safely under the ice, make intelligent decisions, and reliably return to the surface for data transmission in a dynamic environment. -Data handling: Developing effective systems to process and interpret the large amounts of data collected during long-range missions. Interdisciplinary Approach: This project unites engineers, Arctic marine experts, optical scientists, and researchers from Norway, the US, UK, and beyond, creating a unique and powerful problem-solving team.

Budsjettformål:

SSF-Svalbard Science Forum

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet