Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Et større bilde - Den 8. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Tildelt: kr 0,15 mill.

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenestene. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og representanter fra praksis og brukere som ønsker å bli hørt. Tema for årets konferanse er "Et større bilde". Vi starter med et tilbakeblikk på hva som historisk sett, kjennetegnet tjenestene i den norske velferdsmodellen. Viktige spørsmål er deretter: Kan denne modellen fortsette uten økt bemanning? Hvilken rolle skal teknologi og kunstig intelligens spille? Hvilken betydning har mangfold og migrasjon for tjenestene? Og; hvilke roller og oppgaver skal den uformelle omsorgen ha i årene som kommer? Oppsummert er bemanning, teknologi, migrasjon og uformell omsorg sentrale stikkord når vi inviterer til diskusjon og refleksjon om hvilken kunnskap som skal være med oss inn i fremtiden. Konferansen er en viktig arena for å formidle både forsknings, utviklingsarbeid og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og for å bidra til kunnskapsbasert politikkutforming og praksis. Arrangementet skal skape gode og viktige diskusjoner og være en møteplass for utvikling av ideer og etablering av samarbeid, på tvers av fagområder og sektorer. Innlegg i plenum, paneldebatt, parallelle sesjoner samt «sprintpresentasjoner» med kommunale innovasjonsprosjekter vil være sentrale aktiviteter for å formidle FoU-prosjekter og resultater under konferansen. Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom alle de fem regionale sentrene for omsorgsforskning (SOF) og i samarbeid med Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) og Norges forskningsråd (NFR). Konferansen planlegges i Drammen 23.-24. oktober 2024.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet