Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

AI-Based Child Avatar for Interview Training

Alternativ tittel: AI-Basert Barne-avatar for Samtaletrening

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

353448

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og er politisk prioritet. Globalt er om lag 1 milliard barn rammet årlig (WHO, 2022) og medfører økt risiko for alvorlige psykiske og fysiske helseproblemer. Til tross for investeringer i utdanning og opplæring, viser forskning at samtale- og avhørskvalitet i parkisifelt ikke når den ønskede standarden og etterlevelse av beste praksis i samtaler med barn. Den tradisjonelle opplæringen av samtaleferdigheter har hatt begrensede resultater, forskning viser raskt ferdighetsforfall blant ulike yrkesgrupper (Lamb et al., 2018). Vi har derfor utviklet et digitalt opplæringsprogrammet basert på Kunstig Intelligens (KI) hvor brukere kan trene samtaleferdigheter med en dynamisk barneavatar. Dette KI-baserte opplæringsprogrammet er basert på kunnskap fra psykologi, pedagogikk og AI-ekspertise. De viktigste innovasjonene er: 1) En dynamisk AI-basert avatar for samtaletrening som kombinerer kunnskap fra psykologi og KI. 2) Avatarprogrammet tilbyr en standardisert trening som konsekvent vurderer brukeres prestasjoner. 3) Den dynamiske avataren simulerer et reellt barn i en samtalesituasjon og gir en integrert KI-basert tilbakemelding som er både er eksplistitt og indirekte. Entusiastiske tilbakemeldinger fra lokalsamfunn, tjenesteleverandører og konferansedeltakere understreker betydelig interesse for å bruke dette systemet til opplæringsformål, noe som førte til etableringen av Start-Up'en Innsikt.AI i 2023. Det avatarbaserte opplæringssystemet har et stort potensiale for å innovere tjenester ved å forbedrer samtaleferdighetene for ulike fagpersoner innen barnevern, politi, lærere, barneleger, sykepleiere og dommere. Det digitale formatet øker effektiviteten og muliggjør regelmessig opplæring på tvers av sektorer. Av avgjørende betydning er at ved å forbedre samtaleferdighetene til fagfolk har dette AI-baserte treningssystemet potensialet til å beskytte og hjelpe flere barn.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020