Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Fremtidens kommuner 2024 - Innovasjonskonferanse

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

353472

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Geografi:

I en tid der Norges helse- og velferdssystem møter store demografiske og sosioøkonomiske utfordringer, står vi ved en avgjørende vending mot å finne bærekraftige løsninger. "Fremtidens kommuner" er en konferanse dedikert til denne oppgaven, ved å bringe sammen et mangfold av eksperter fra både nasjonale og internasjonale arenaer. Deres mål? Å dele kunnskap og innovative tilnærminger for å skape et mer aldersvennlig samfunn i Norge. Hovedelementene i konferansen er direkte knyttet til Norsk forskningsråds tematiske prioriteringer og inkluderer innsikter fra den banebrytende Buurtzorg-modellen, som har revolusjonert eldreomsorgen i Nederland ved å sette brukeren i sentrum. Videre vil suksesshistorier fra Irland og Norge om aldersvennlige initiativer bli delt, sammen med diskusjoner om hvordan man kan fremme helse og livskvalitet gjennom forebygging og tilrettelegging. Konferansen vektlegger tverrsektorielt samarbeid og samskapning, og viser gjennom eksempler som demenslandsbyer og prøvehandlinger i kommuner, hvordan innovative løsninger kan takle utfordringer knyttet til befolkningens aldring. Ved å legge til rette for en tverrfaglig dialog og dele kunnskapsbaserte innlegg, sikter konferansen mot å styrke kunnskapsgrunnlaget for utvikling og implementering av effektive tiltak innen helse- og velferdstjenester. Med et fokus på formidling og implementering av kunnskap, siktes det mot en bred deltakelse, inkludert fagpersoner, ledere innen helse- og omsorgstjenester, og nøkkelpersoner fra norske kommuner. Konferansen "Fremtidens kommuner" representerer en unik mulighet til å adressere og utnytte mulighetene som en aldrende befolkning medfører, og å bidra til et mer inkluderende, bærekraftig samfunn.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet