Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Forskning i friluft 2024

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

353481

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Geografi:

Arrangere konferansen Forskning i friluft 2024 i 28. og 29. november 2024 med minst 250 deltakere, (de siste konferansene har det vært mellom 250 og 300 deltakere). Konferansen gir forskere innenfor friluftslivsrelevante temaer muligheter til å formidle sin forskning til et bredere publikum. Tiltaksplan • Oppstart av arbeidet (november/desember 2023) • Invitasjon til forskere om å holde foredrag på konferanse (januar/februar 2024) • Utsending av forhåndsvarsel (februar/mars 2024) • Utarbeiding av program (mars/august 2024) • Utsending av invitasjon til konferanse med program (september 2024) • Gjennomføring av konferansen (november/desember 2024) • Utarbeidelse av konferanserapport (januar-juni 2025) • Rapportering søknader (vinter/vår 2025) Konferansekomiteen, som består av representanter fra NINA Lillehammer, Universitetet i Sørøst-Norge, Norges idrettshøgskole, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norsk Friluftsliv, vil stå for utarbeidelse av programmet til konferansen.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling