Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EOSC Association medlemskap UiT for 2024

Tildelt: kr 0,12 mill.

Prosjektets (EOSC Association) sin ambisjon er å utvikle et ‘Web of FAIR Data and Services’ for vitenskap i Europa. EOSC vil være et tverrfaglig miljø hvor forskere kan publisere, finne og gjenbruke data, verktøy og tjenester, slik at de bedre kan utføre sin forskning. EOSC bygger på eksisterende infrastruktur og tjenester støttet av EU-kommisjonen, medlemslandene og forskningsmiljøer. EOSC bringer disse sammen i en forent «system av systemer» (association), som tilfører verdi ved å samle innhold og gjøre det mulig å bruke/sammenstille tjenester. Dette miljøet skal operere under veldefinerte forhold for å sikre tillit og ivareta allmenne interesser. Forventninger til tjenesteleverandører og brukere vil bli eksplisitt for å sikre hensiktsmessig adferd. EOSC vil forbedre miljøet for forskningsaktiviteter på ulike måtrer: Sømløs tilgang til innhold og tjenester via felles AAI; Tilgang til data fra ulike kilder som er FAIR og ideelt sett åpne; Tilgang til tjenester for lagring, beregning, analyse, bevaring; Vedtak av standarder slik at data og tjenester kan kombineres; Helpdesk, opplæring og støtte for å forbedre bruken av EOSC. EOSC er anerkjent av Rådet for Den europeiske union som prosjekt for å utdype det nye europeiske forskningsområdet (ERA). EOSC er også anerkjent som dataområdet for vitenskap, forskning og innovasjon som vil bli fullt ut artikulert med de andre sektordataområdene definert i den europeiske strategien for data.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet