Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Researchers night

Tildelt: kr 50 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

353567

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Aktivitetene våre er knyttet opp mot fysisk aktivitet, psykisk helse, aktivitet for barn og unge og tema matkultur. Enkelte prosjekter samarbeider avdelingene om på tvers, andre arrangeres kun på enkeltavdelinger på Helgeland. Målet vårt er å skape innholdsrike og varierte aktiviteter, både i de mindre avdelingene med også de som er tilknyttet større byer. Vi ønsker å knytte bånd på tvers av kommunegrenser og bruke natur og fagmiljøet rundt oss til å nå ut til mange rundt tema helse. Vi satser mye på formidling for barn og unge, samtidig som vi ivaretar store deler av befolkningen på de ulike lokasjonene, ved å tilby foredrag åpne for alle.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet