Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Prosjektstøtte til søknadsarbeid, Women TechEU for bedriften Reddel

Tildelt: kr 49 999

Selve prosjektet er å skrive en søknad som gir grunnlag for deltakelse i et EU-program for bedriften Reddel. Det stilles store krav til kvalitet og innhold i slike søknader, og Reddel har ambisjoner om å levere en kvalifiserende og vinnende søknad. Søknadsarbeidet innebærer også å utarbeide presentasjonsmateriell som pitch deck og en presentasjonsvideo. Reddel er et fremtidsrettet oppstartsselskap dedikert til å fremme bærekraft og samfunnsansvar gjennom teknologi. Vår kjernevirksomhet er utviklingen av en nyskapende delingsplattform som tilrettelegger for lån, utleie og deling av gjenstander, målrettet mot husholdninger, samfunn, og organisasjoner. Plattformen styrker en kultur av deling og reduserer overforbruk.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa