Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

"Jeg skaper derfor er jeg" - Forskningsdagene 2024

Tildelt: kr 25 000

Prosjektnummer:

353664

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Geografi:

Fagområder:

HVA VI ØNSKER Å BIDRA MED: I løpet av Forskningsdagene 2024 ønsker vi å formidle hva kunstnerisk utviklingsarbeid er til et bredt publikum. Hvilken kunnskap genereres gjennom skapende prosesser? Hva betyr det å være skapende? Hvorfor har mennesker et behov for å skape? Hvilken betydning kan det ha for den som skaper og for publikum? Har kunst potensialer til å fylle livet med mening? Hvilken betydning kan det å skape ha for helsen? Vi ønsker å formidle kunstnerisk utforskning gjennom utstilling, visuelle presentasjoner, workshops og en katalog med omfattende refleksjoner knyttet til KU prosjekter og kunstneriske prosesser. Gjennom denne publikasjonen formidler vi kunnskapen som sjelden når publikum.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet