Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Arrangementsturne om Kvinnehelse - med fokus på fysisk helse

Tildelt: kr 40 000

Arrangementet vil foregå på ettermiddagstid på universitetets campuser eller på et sentrumsnært utested. Det vil være fire – fem presentasjoner ved ulike forskere og vi vurderer både paneldebatt og muligheter for å kunne stille spørsmål fra salen via mobilapp eller mikrofon i salen. Vi ønsker å oppnå bedre kjennskap til og en økt bevissthet om denne tematikken hos både innlederne og tilhørerne.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet