Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Abort: Et spørsmål om helse og demokrati

Tildelt: kr 25 000

Dette arrangementet vil inneholde to komponenter: en utstilling over den historiske utviklingen i reguleringen av abort i Norge og over tilgangen til abort globalt foran Det juridiske fakultetet på Tullinløkka i Oslo sentrum, og en panelsamtale med politikere og fagfolk som er involvert i arbeidet med den nye abortlovgivningen. Arrangementet er tiltenkt to ulike målgrupper: allmennheten og ungdoms- og videregåendeskoleelever. Allmenheten vil ha mulighet til å ta del av en utstilling i Oslo sentrum, mens elevene i tillegg vil bli invitert til en panelsamtale med politiske aktører som er involvert i den pågående politiske diskusjonen om endring av abortlovgivningen i Norge. Utstillingen vil formidle kunnskap om de politiske prosessene som har påvirket hvordan abort har blitt regulert i Norge, og vise på de store variasjonene i hvordan ulike land forholder seg til abort globalt. På den måten vil abort også brukes som et eksempel på at helse henger tett sammen med politikk og med samfunnsstrukturer. Utstillingen vil være tilgjengelig for allmennheten under hele festivalperioden til Forskningsdagene. Utvalgte skoleklasser vil bli invitert til en panelsamtale med stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam, som har hatt ansvar for å føre samtaler med andre partier med mål om å få vedtatt lovforslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, med Abortutvalgets leder, Kari Sønderland, og med seksjonsleder for gynekologisk poliklinikk ved Ullevål sykehus, Tine Sande. I denne samtalen står den demokratiske prosessen i sentrum, og målet er at elevene skal få en bedre forståelse for relasjonen mellom helse og demokrati.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet