Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Hvordan sover vi? - Søvn i vår samtid

Tildelt: kr 25 000

Arrangementet vil vare i to timer, hvor publikum vil få møte et bredt tverrsnitt av søvnforskning fra et forskningsmiljø basert i Trondheim. Den første timen vil bestå av en ledet paneldebatt mellom tre søvnforskere med ulik faglig bakgrunn, den andre timen vil bestå av mingling og dialog mellom forskere og publikum. Arrangementet vil være åpent og gratis for alle. Arrangementet vil markedsføres som en del av programmet til Litteraturhuset i Trondheim, som en del av programmet til Forskningsdagene, på TRDevents, og gjennom sosiale medier. Vi har valgt å benytte Litteraturhuset da deres lokaler er godt tilrettelagt for personer med ulike behov, i henhold til Litteraturhuset sine egne retningslinjer. Paneldebatten vil strømmes over gratis videolink, og opptak vil gjøres tilgjengelig i ettertid.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet