Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Nysjgerrigperdagen 2024

Tildelt: kr 25 000

Inspirert av Forskningsrådets prosjekt Nysgjerrigper og Forskerfabrikken, tok Kunnskapsparken Bodø AS for første gang i 2006 initiativ til at lokale FoU-aktører ble samlet under et felles arrangement. Under denne barneforskerdagen forsket de lokale FoU-aktørene hver for seg (med hvert sitt tema) sammen med barn fra skoler i Bodø kommune. Etter en vellykket gjennomføring av Barneforskerdagen, og etter ønske fra Nysgjerrigper (Norges Forskningsråd), ble det inngått en muntlig avtale om at KPB i fortsettelsen kunne kalle denne dagen for Nysgjerrigperdagen. KPB ønsker å synliggjøre den forskning vi har lokalt og presentere den på en lokal arena for barn og lærere. Dette tror vi vil gi en langsiktig tredelt effekt; det ene er å redusere terskelen mellom barn og begrepet forskning, det andre er at barna inspireres til å studere og forske når de blir eldre, og sist at de får sett den forskning og utvikling som foregår i det lokale miljøet. Gjennom forskjellige "stands" kan FoU aktører, studentorganisasjoner/foreninger, bedrifter og selskap vise frem interessante prosjekt/arbeid som de jobber med til daglig, til 6. klassinger som både er utenforstående men også nysgjerrig på hva som rører seg i forsknings-verdenen. Dette er en intensiv men gøyal dag som gir elever en annen type "undervisning" enn de ville fått i et klasserom, noe som kan gi positive virkninger og effekter på lang sikt. Dette er et arrangement som er særskilt for 6. klassinger på de forskjellige skolene i Bodø og Salten regionen.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet