Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Prøv deg som fastlege - et formidlingsprosjekt for økt helsekompetanse og bærekraft i den offentlige helsetjenesten

Tildelt: kr 25 000

"Prøv deg som fastlege" vil bli gjennomført på Bergen offentlige bibliotek på dagtid lørdag 21. september 2024. Publikum inviteres til å ta stilling til oppgaver som fastleger må løse i møte med pasienter som i god tro etterspør ulike undersøkelser og behandling som legene vet at kan ha mer ulemper enn fordeler. Henvendelsene fra pasientene vil handle om bl.a. blodprøver "for sikkerhets skyld", MR-undersøkelse av hodet og henvisning til spesialist. Publikum vil få disse oppgavene presentert i form av en spørreundersøkelse, der de trinn for trinn må ta stilling til pasientens forespørsel, men der de også får tilgang til faglig informasjon om problemstillingen og konsekvensene av de ulike avgjørelsene som legen kan ta. En gruppe legestudenter og prosjektledelsen vil være tilstede i lokalet for samtale med publikum underveis og etter at de har gjennomført oppgavene. Vi vil gi nærmere forklaring på dilammene som fastlegene står overfor, for å øke publikums forståelese av overforbruk og ulempene som dette medfører for både den enkelte pasient og for hele helsetjenesten.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet