Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Hackathon for ungdoms mental helse

Tildelt: kr 25 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

353716

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Geografi:

Bakgrunn: De siste årene opplevd en tragisk økning i antall unge mennesker som har tatt sitt eget liv. Dette har skapt en presserende nødvendighet for å adressere mental helse blant ungdom. Gjennom økt fokus og forståelse håper vi å forebygge fremtidige tragedier ved å engasjere den unge befolkningen direkte. Gjennomføring: Vi ønsker å organisere et hackathon rettet mot ungdomsskole- og videregående skoleelever. Dette arrangementet vil være en del av Forskningsdagene og vil fokusere på å formidle forskningsbasert kunnskap om ungdom og mental helse. Målet med hackathonet er å oppmuntre ungdom til å diskutere, utforske og finne innovative løsninger på utfordringer relatert til mental helse. Metodikk: Hackathonet vil være strukturert rundt nøye utvalgte forskningstemaer og problemstillinger som er relevante for dagens ungdom. Deltakerne vil jobbe i grupper for å utvikle konkrete løsningsforslag, som vil bli presentert for en jury bestående av forskere, psykologer og lokale beslutningstakere. Vi vil også sørge for at deltakerne får tilgang til mentorer og eksperter innen psykologi og forskningsmetodikk gjennom hele arrangementet. Formålet med hackathonet er flerfoldig: - Øke bevisstheten og kunnskapen om mental helse: Ved å benytte forskningsbaserte data og informasjon ønsker vi å opplyse deltakerne om viktigheten av mental helse og forebygging av mental uhelse. - Fremme åpen dialog: Skape et miljø der unge føler seg trygge på å snakke om mental helse, og deres tanker og følelser rundt dette. - Innovasjon gjennom metodikk: Bruke hackathon til å la ungdommene selv utforske og utvikle nye måter å tenke om og løse utfordringer knyttet til mental helse. - Engasjement og deltagelse: Vi ønsker å engasjere skoler og lokalbefolkningen for å styrke samhold og fellesskapsfølelse gjennom aktiv deltakelse. - Vi ønsker også at de unge skal fra tidlig alder lære seg å jobbe rundt forskningsresultater. Her vil de få mulighet til å benytte forskning i utvikling av nye løsninger.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet