Tilbake til søkeresultatene

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Språkrevitalisering i områder der samisk er i minoritetsposisjon. Å lære et språk i et samfunn der språket er i mindretall.

Tildelt: kr 40 000

Språkrevitalisering for både enkeltmennesker og i mange samfunn er for tiden meget aktuelt. I rapporten til Sannhets- og forsoningskommisjonen vises det at fornorskning og assilimeringspolitkk var resultatet at mange ikke har fått mulighet å lære forfedrenes språk. Resultatet har vært språkbytte fra samisk til norsk, og nå vil mange lære seg språket til slekta. Det blir samtaler og forelesning, samtidig med at man gjør praktisk arbeid som "dudjot" under veiledning av samarbeidspartnere/institusjonens Isak Saba guovddas og Duodjeinstitutets instruktører.

Budsjettformål:

FORMIDLING-Allmennrettet formidling

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet