Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Digital Twin of the Ocean: Animal Tracking (DTO-Track)

Alternativ tittel: Digital tvilling av havet: Sporing av dyr (DTO-Track)

Tildelt: kr 2,1 mill.

Marint liv er under betydelig trussel på grunn av menneskelige aktiviteter som habitatødeleggelse, forurensning og klimaendringer. Disse problemene fører til nedgang i fiskebestander og endringer i deres distribusjon, noe som resulterer i lavere fangster og redusert kapasitet for havet til å utføre viktige funksjoner som for eksempel karbonlagring. Å beskytte havet er essensielt for å opprettholde biologisk mangfold og støtte menneskelige behov. Økende etterspørsel etter mat, transport og energi legger imidlertid betydelig press på marine økosystemer. Forvaltning og bevaring av marint liv krever en grundig forståelse av dyrenes habitater og bevegelsesmønstre. Å spore akvatiske dyr er utfordrende fordi tradisjonelle lokaliseringsverktøy, som GPS, fungerer dårlig under vann. Digital twins (DTs) blir sett på som verdifulle verktøy for kontinuerlig overvåking og informasjonsbaserte beslutninger innen bevaring. De kan vurdere naturens tilstand i sanntid og bidra til å fastslå effekten av bevaringstiltak. DTO-Track-prosjektet tar sikte på å løse utfordringen med å spore akvatiske dyrebevegelser ved å utvikle en digital tvilling av Nordsjøen. Dette prosjektet vil bruke avanserte sporingsteknologier og internasjonalt samarbeid for å samle og analysere data om dyrenes bevegelser. Målet er å forbedre vår forståelse av marint liv og støtte bærekraftig forvaltning av havressurser.

Marine life is under threat. The world’s oceans are experiencing immense pressure from human activities that are contributing to habitat alterations and degradation, pollution, and climate change. The cumulative impacts of anthropogenic activities are substantial, omnipresent, and dynamic. As a consequence of human impacts, many fish populations are declining, and their distribution is shifting. Consequently, fisheries yields are declining, carbon sinking is reducing, and the capacity for the ocean to deliver life preserving services to the planet is eroding. Increasing pressures to provide food, to transport goods, and to produce energy is, however, straining the capacity for the ocean to deliver on all of its charges, and we are in the midst of global crises as key essential ocean variables continue to be neglected. Aquatic animal tracking tools (acoustic, passive and archival telemetry) have emerged as valuable scientific means for marine ecology and oceanography. Innovations driven forward by the European Tracking Network (ETN) are entrenching telemetry as a key tool for tracking aquatic species in Europe and will support the development of a digital twin (tool for contionous monitoring) of the North Sea fauna in this project. DTO-Track will leverage existing telemetry infrastructure in eight European nations along with a dedicated international digital infrastructure found through adjacent EU projects. In this project, eight North Sea member states will collaborate to deploy regional infrastructure (tags and receivers) and leverage existing physical and digital infrastructure to develop a prototype for a digital twin of the North Sea’s fauna. Funding will be leveraged to coordinate animal tagging studies across countries to test hypotheses about animal migration and behaviour, overlap with offshore developments, and to address ‘what if’ scenarios of interest to managers, developers, and conservation organisations, using novel data streams and integrated tools.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri