Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Tenk deg en fremtid uten kreft

Tildelt: kr 0,15 mill.

Samfunnsoppdraget på kreft i EU går hånd i hånd med EUs kreftplan, der innbyggere, pasienter, forskere, helsepersonell, næringsliv og myndigheter samarbeider for å forstå og bekjempe kreft. Kreftforeningen har sammen med flere etablert et nasjonalt knutepunkt for aktører som vil bidra til samfunnsoppdraget: Cancer Mission Hub Norway. Sammen med aktører fra huben, og Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Arendal kommune vil vi sette søkelys på det lokale og regionale handlingsrommet for kreftforebygging. Innbyggerengasjement er essensielt i samfunnsoppdragene. Målet for samfunnsoppdraget på kreft er å gi tre millioner kreftpasienter et bedre liv innen 2030. Arrangementet under Arendalsuka er en møteplass der innbyggere, kommuner, forskere og andre aktører deltar i dialog og demokratisk fremtidstenkning om kreftforebygging. Gjennom en kafé- og fremtidsverkstedmodell, inspirert av Futures Literacy Laboratory, utforskes metoder for innbyggeres deltakelse. Paneldiskusjoner, gruppeoppgaver og storytelling fra en «fremtidsetat» utforsker alternative fremtidsbilder for en null-visjon for kreft. Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, har rollen som kafévertinne for arrangementet, og ønsker velkommen til en kopp kaffe og litt å bite i. Hennes spesielt inviterte gjester er Giske Ursin (FHI/Kreftregisteret), Arne Thomassen (Fylkesordførerer i Agder) – som selv har vært rammet av kreft, en innbyggerprofil/lokalpolitiker, en bedriftsleder (helsenæring) og helse- og omsorgsminister Vestre. Resultatene brukes i videre planlegging av forebyggende tiltak, inkludert rapporter og medieomtale, støttet av Forskningsrådet. Arrangementet er åpent for alle, og vil ha plass til 100 deltakere, med mål om å mobilisere til samarbeid på tvers av sektorer og fagområder. Innspillene skal anvendes som kunnskap og innsikt for beslutningstakere, som deltar i arrangementet.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet