Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Læring og mestring 2024: Sammen fremmer vi helse og livskvalitet

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

353812

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Geografi:

På selveste FN-dagen vil konferansen «Læring og mestring 2024: Sammen fremmer vi helse og livskvalitet» sette søkelyset på helsekompetanse, livskvalitet og bærekraft. Som eneste nasjonale møtearena innen lærings- og mestringsfeltet skal konferansen tilrettelegge for kunnskapsdeling, nettverksbygging og samarbeid for praksisutøvere, forskere, brukerrepresentanter og rammesettere. Arrangementet gjennomføres i Oslo i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). Kompetansetjeneste har som oppdrag å bidra til at lærings- og mestringsvirksomhet både i sykehus og kommuner holder god kvalitet og er kunnskapsbasert. God helse handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler også om å håndtere hverdagen og kjenne tilhørighet i sosiale fellesskap, selv når helseutfordringer oppstår. Lærings- og mestringsvirksomheten er etablert for å være til støtte i slike situasjoner. Forskning viser at deltakelse på lærings- og mestringstilbud gir stor helsegevinst og samfunnsøkonomisk utbytte. På konferansen ønsker vi å bygge bro mellom forskning og praksis. Flere programposter vil omhandle hvordan fagutøvere, brukerrepresentanter og frivillige kan samarbeide om helsefremmende og forebyggende lærings- og mestringstiltak. NK LMH ønsker spesielt å synliggjøre behovet for å styrke denne virksomheten i kommunal sammenheng, og brukermedvirkning, digitalisering, samhandling og forløp vil være særlig vektlagt. NK LMH har et bredt nedslagsfelt som innbefatter en rekke ulike fagmiljøer og bruker- og interesseorganisasjoner. For å legge til rette for at så mange som mulig har anledning til å delta på konferansen, vil Forskningsrådets støtte være avgjørende ved at den muliggjør en lavere deltakeravgift.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet