Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

LaRiMiT - Landslide Risk Mitigation Toolbox

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

353855

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet