Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

PES-midler Women TechEU - Repasdo 2024

Tildelt: kr 49 999

Repasdo AS ble etablert i 2021 og utvikler økosystemorienterte og brukervennlige digitale produktpass (DPP) som muliggjør transparens og sirkulære forretningsmodeller for SMB i tekstilbransjen. Løsningen vår styrker konkurranseevnen til disse aktørene og demokratiserer muligheten til å møte EU-krav, noe vi også skal gjøre for flere andre bransjer på sikt. Det vil skape verdi og være attraktivt for alle ledd av verdikjeden, noe som sikrer at løsningen vil tas i bruk og dermed øke bevisstheten rundt bærekraftig praksis på global basis i tekstilindustrien. Vi ønsker å søke Women TechEU for å benytte oss av mulighetene som ligger i EU innen kvinnelig entreprenørskap. Prosjektet (projektetableringsstøtte som det søkes om her) skal føre til at vi sammen med en ekstern partner utformer et prosjekt og en søknad til Women TechEU.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa