Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

XR som brobygger for styrking av innovasjon og samarbeid ved Nordic VR Forum 2024

Tildelt: kr 99 999

Nordic VR Forum har etablert seg som Nordens fremste møteplass for VR/AR-entusiaster siden vår første konferanse i 2017. I 2023 samlet vi 560 deltakere fra flere nasjoner, både digitalt og fysisk i Hamar Kulturhus. 15. - 16. november 2024 inviterer vi igjen til en tre-dagers konferanse. Fokuset for konferansen er neste generasjons metoder for læring, historiefortelling og brukermedvirkning ved hjelp av VR og AR, ofte referert til som "XR". Dette året vil vi dykke dypere inn i temaene Helse, Utdanning, Historiefortelling, KI og Metavers ved hjelp av XR-teknologi. En innovativ "research track" vil bli introdusert, og rundebordsdiskusjoner vil berøre viktige temaer presentert på konferansen. Etter suksessen med den første VRINN Awards, gleder vi oss til å feire de beste VR/AR-prosjektene i Norden igjen i 2024. Vårt hovedpublikum spenner fra næringsliv og offentlig sektor til akademiske kretser, alle med en interesse for nyskapende måter å absorbere og formidle kunnskap på. Med en ikke-teknisk tilnærming, sikter vi etter å appellere til et bredt spekter av profesjonelle - fra ledere og HR-personell til markedsførere, pedagoger og helsearbeidere. Deltakere kan forvente teknologioppdateringer innen VR/AR/XR, inspirerende casestudier fra lokale og internasjonale prosjekter, hands-on opplevelser med den nyeste VR/AR-teknologien, verdifulle nettverksmuligheter og innsikt i tverrsektorielt innovasjonsarbeid. Det er stadig behov for å tenke nytt, utvide aktører/samarbeidspartnere og koble med internasjonale aktørerer.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Temaer og emner