Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Felleskapsutvikling og inkludering i Ringerike: En bærekraftig nærmiljøsatsing

Tildelt: kr 0,15 mill.

Prosjektnummer:

353949

Prosjektperiode:

2024 - 2025

Geografi:

Prosjektet tar sikte for å styrke og mobilisere utvalgte nærmiljøer i Ringerike kommune. Hensikten er å fremme sosial bærekraft i lokalsamfunn for en bedre og mer effektiv offentlig sektor. Ringerike kommune ønsker å samarbeide med Folkelig AS om en innsiktsfase for å etablere samarbeidskonstellasjoner og kartlegge innbyggerbehovet i et utvalgt nærmiljø. Vi ønsker å danne et godt grunnlag for å designe et hovedprosjekt for Ringerike kommune. Prosjektet kan bidra med forskningsbasert kunnskap om hvilke nærmiljøkvaliteter som gir bedre ressursbruk og måloppnåelse knyttet til kommunens utfordringer. Kommunen ønsker å utvikle en modell sammen med lokalbefolkningen, sosiale entreprenører og forskningsmiljøer. Dette vil resultere i en skalerbar modell som kan benyttes i flere nærmiljøer i fremtiden. For å møte fremtidens utfordringsbilde ønsker kommunen å tenke innovativt om hvordan vi implementerer folkehelsetiltak.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune