Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Women TechEU - 1st Open Call miPCancer Target Identification and Development Platform

Tildelt: kr 49 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

353967

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

The Women inTech EU program can support our company: 1. Providing financial support to propel our platform development. Synthesizing and testing hits with functional assays before IP protection. 2. And expand our European network and provide valuable mentoring opportunities

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa