Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Arealize application for Women TechEU - 1st Open Call

Tildelt: kr 49 999

Midlene vi søker på fra Women TechEU skal investeres i å utforske og forske videre på noen av resultatene fra arbeidet i kvalifiseringsprosjekt RFF.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa