Tilbake til søkeresultatene

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Digitale jobbsimuleringer med bruk av AI for opplæring og rekruttering av sykepleiere og andre helsemedarbeidere

Tildelt: kr 49 999

Det er mangel på arbeidskraft i helsesektoren. Norge vil for eksempel trenge 28.000 sykepleiere innen 2035. 20% av nyutdannede sykepleiere slutter i yrket. Praksissjokk, der forventninger til jobben og realiteten ikke stemmer med hverandre, er en av hovedårsakene. Mange studenter finner ut under eller etter studiene at de har valgt feil yrke.I tillegg sliter universiteter med å rekruttere sykepleierstudenter. For eksempel, 4 av 10 av studieplassene i sykepleier på NTNU Gjøvik sto ledige i 2023. Eldrebølgen er på trappene i Norge.Antallet som er over 80 år vil tredobles før 2060, mens antall personer over 90 år vil mer enn firedoble seg (Kilder: TV2, SSB). For å kunne sørge for bra helse og omsorg, trenger vi flere sykepleiere, både nyutdannede sykepleiere og sykepleiere som kommer fra utlandet. Målet med prosjektet med midler fra Women TechEU er å bygge et digitalt bibliotek med jobbsimuleringer med bruk av AI for opplæring og rekruttering av sykepleiere og andre helsemedarbeidere. I PES vil vi utarbeide søknaden til Women TechEU, med mål om å få innvilget støtte.

Budsjettformål:

PES-HORISONT-EU-PES Horisont Europa

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet