Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Bidrag til NordForsk-utlysning 2024 om migrasjon og integrering

Tildelt: kr 5,0 mill.

Prosjektnummer:

354496

Prosjektperiode:

2024 - 2024

Organisasjon:

Geografi:

Fagområder:

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet