0 projects

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

NORBIS - Norwegian Research School in Bioinformatics and Biostatistics

Forskerskolen NORBIS støtter doktorgrads-utdanning i hele Norge innen områdene bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi. Skolen er et samarbeid mellom åtte norske universitet. Bioinformatikk, biostatistikk og systembiologi spiller viktige roller i forskning innen livsvitenskap, og har også ...

Awarded: NOK 24.0 mill.

Project Period: 2015-2024

Location: Vestland

ISPBIOMED-ISP - biologi og biomedisin

Safety Pharmacology: Chicken and zebrafish as models to assess changes in brain development and function

The present research proposal is in safety pharmacology, a research area out of four recommended by the Research Council Report "Pharmaceutical Research in Norway - -An Evaluation, 2006" to be supported on the national level. It is initiated as a network across pharmaceutical institutions (at th...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2010-2014

Location: Oslo

ISPBIOMED-ISP - biologi og biomedisin

Cancer and antimicrobial photodynamic therapy: Development of nanostructured drug formulations

The research project will focus on the development of pharmaceutical preparations for photodynamic therapy in the treatment of cancer (PDT) and bacterial infections (aPDT). Formulations will be developed by use of nanovehicles and biopolymers, with the ai m to increase solubility, stability, and ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2013

Location: Oslo

ISPBIOMED-ISP - biologi og biomedisin

Medicines and patient safety: elderly and other vulnerable patients

Oppsummering fra prosjektstart til 30.9.14 Post.Doc. «Pharmacoeconomics» var ansatt på prosjektet 1.9.10 ? 31.8.12. Hovedfokus for arbeidet var «generisk bytte» i relasjon til feilbruk av legemidler og i relasjon til innvandrere. Hun publiserte i den perioden 4 vitenskapelige artikler i internas...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2015

Location: Vestland

ISPBIOMED-ISP - biologi og biomedisin

Individualized Drug Therapy -- Treatment selection and dose optimization based on individual patient characteristics

Hovedmålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan legemiddeltransportører påvirker farmakokinetikken, og effekten, til immundempende legemidler. Denne kunnskapen vil forhåpentligvis kunne bli brukt i sofistikerte modeller for å gi en bedre prediksjon av effekten av ulike doser immundempende ...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2009-2016

Location: Oslo