0 projects

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Infrastructure for Long-Term Ecosystem Research in Norway- Preparatory Phase Project

-

Awarded: NOK 0.50 mill.

Project Period: 2022-2023

Location: Oslo

KLIMAFORSK-Stort program klima

Surface waters: The overlooked factor in the forestry climate mitigation debate?

Med bakgrunn i de alvorlige klimautfordringene har norske myndigheter satt i verk et ambisiøst program for å benytte et mer intensivt skogbruk som et virkemiddel for å binde mer karbon fra atmosfæren. Dette inkluderer nitrogengjødsling av skog for større biomasseuttak i form av heltrehogst i till...

Awarded: NOK 3.5 mill.

Project Period: 2017-2020

Location: Oslo

SIS-MILJO-Strategiske instituttsatsninge

Climate effects from mountains to fjords

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i perioden 2011-2015 hatt en strategisk instituttsatsing (SIS) knyttet til klimaeffekter på vann fra fjell til fjord (Climate effects from mountains to fjords). Instituttsatsingen har vært forankret i «NIVAs strategi mot 2020», hvor klimaeffekter knytt...

Awarded: NOK 15.7 mill.

Project Period: 2011-2015

Location: Oslo

SAM-EU-Samfinansiering EU-kontoret

A New Environmental Accounting Framework Using Externality Data and Input-Output Tools for Policy Analysis

...

Awarded: NOK 0.41 mill.

Project Period: 2007-2013

Location: Oslo

RENERGI-Fremtidens rene energisystemer

Can nuisance growth of the aquatic macrophyte Juncus bulbosus be related to elevated nitrogen deposition as well as hydropower regulations?

The hydroelectric power industry has thus far been strongly linked to the problem with mass development of the aquatic macrophyte Juncus bulbosus in regulated freshwaters, although other factors like climate variability, acid rain and liming may also cont ribute to the expansion of this species. ...

Awarded: NOK 2.3 mill.

Project Period: 2007-2011

Location: Oslo