0 projects

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Nordisk 1700-tallskonferanse

Med tittelen 1700-tallet i praksis retter konferansen søkelyset både mot 1700-tallets praksiser og våre egne praksiser når vi studerer 1700-tallet. Praksisbegrepet imøtekommer interessen for det konkrete, individuelle og materielle i historieforskningen. Tradisjonelt innbyr 1700-tallet til å tr...

Awarded: NOK 0.20 mill.

Project Period: 2013-2014

Location: Oslo