0 projects

TRANSPORT-Transport 2025

ASAM Message Services for C-ITS

Hos Europa Kommisjonen sitt Samferdselsdepartement (DGMOVE) er det for tiden stort fokus på utvikling av CCAM (Cooperative, Connected and Automated Mobility). En hovedkomponent av CCAM er C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), der kjøretøy sender ut en CAM (Cooperative Awareness Mes...

Awarded: NOK 4.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

SumAl: Solute cluster manipulation for optimized properties in Al-Mg-Si based Al alloys

Kontinuerlig vektreduksjon er en nøkkel til utviklingen av en bærekraftig og grønnere transportsektor. Dette representerer en betydelig mulighet for norsk aluminiumsindustri. Markedsvekst og økt lønnsomhet av lette Al-løsninger kan realiseres ved ytterligere forbedring av produktegenskaper. Pres...

Awarded: NOK 20.0 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digitalisert støymålingsnettverk med avanserte kundetjenester

Prosjektet startet opp med alle involverte på et «kick-off» møte i mars 2019, og har fortsatt gjennom 2019, 2020 og 2021 med oppfølgingsmøter på Teams hver tredje uke. Prosjektet har fått navnet «NoiseTag». I november 2019 ble det holdt et heldags prosjektseminar i Trondheim med inviterte profess...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

OCEAN TAG: Tag for Identifisering, Posisjonering og Sporing av objekter under vann.

Livet i havet er vårt felles ansvar. Fiskeridirektoratet (FD) sier i sin handlingsplan for 2021 - 2026 at i et langtidsperspektiv, utover handlingsplanens fem år, er det overordnete målet for FD at deres opprydningstiltak skal bli overflødige. Over tid ønsker FD at systemer, materialer og teknisk...

Awarded: NOK 8.0 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Arrangementsstøtte MTEC/ICMASS 2019

MTEC 2019 skal holdes dagene onsdag 13. og torsdag 14. november i samarbeid med ICMASS 2019 (International Conference for Maritime Autonomous Surface Ships) som har fokus på autonome skip. Det faglige opplegget for konferansen vil speile profilen på den siste "Norge og Singapore utlysningen". Kon...

Awarded: NOK 0.40 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

NHH shipping conference - LeaderSHIP 2019 24th April

The Norwegian School of Economics (NHH) has a long-standing tradition of arranging annual shipping conferences. The 2018 conference, sponsored in part by MAROFF, was a great success with around 180 attendees and high-level speakers such as the Norwegian minister of industry and the CEO of the Nor...

Awarded: NOK 0.15 mill.

Project Period: 2019-2019

Location: Vestland

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Modellering av utstøping av ferrosilisium: Total varmebalanse og effekt av kjølevann.

Elkem benytter i dag støpebelter i hovedsak for størkning av ferrolegeringer. Støpebeltet består av en rekke jernkokiller som i tur og orden fylles med flytende metall. Metallet avkjøles mens kokillen transporteres videre. Etterhvert størkner metallet før det tømmes ut av kokillen. Denne følger s...

Awarded: NOK 78,999

Project Period: 2019-2019

Location: Oslo

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

CareMatch: Digital formidling av persontilpassede aktivitetsbaserte tjenester for personer med demens

CareMatch vil utforske nye måter å organisere og levere demenstjenster på ved å ta i bruk en formidlingsplattform. Plattformen utvikles med utgangspunkt i KuPA-veiledning som er en tjenestemodell for helsefremmende og forebyggende tjenesteyting utviklet av Noen AS samt FRIDA-løsningen utviklet av...

Awarded: NOK 5.9 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Future smart grid architecture handling high RES penetration allowing efficient interaction b/w OPF algorithms & energy strategies

The architecture of future smart grids requires an effective interaction between efficient energy markets and electricity grid management systems. Two essential assets that are required in order to facilitate this goal, by harmonizing consumption with production and by guarantying the cost-effect...

Awarded: NOK 49,999

Project Period: 2019-2019

Location: Viken

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Robotsveising av aluminiumskrog

Prosjektet har ansatt 4 ph.d.-studenter som jobber med utvikling av teknologi og metoder for robotisert sveising av store skipskonstruksjoner i aluminium. Ph.d.-student Jaime M. Rider studerer bruk av laser-skannere for å lokalisere sveisefuger for aluminiums-konstruksjoner ved bruk av polarisert...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

An innovative machine for digitalization of shotcrete operations in tunnelling with real-time process control and 3D mapping.

Innovasjonen har som mål å gjøre betongsprøyte operasjonen i "Drill & Blast" tunnel-/ og gruveproduksjon mer miljøvennlig, sikrere, med bedre kvalitet og lavere kostnader. Dette kan oppnås ved å utvikle en helautomatisk betongsprøyterobot, som sikrer i sanntid at tykkelsen på betonglaget allti...

Awarded: NOK 4.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

PETROMAKS2-Stort program petroleum

SmartRocks - Artificial Intelligence improving Digital Rock Technology

En av de viktigste teknologiske utfordringene i det 21ste århundre er å fremskaffe tilstrekkelig energi og rent vann til en voksende verdens befolkning, og samtidig hindre farlige klimaendringer. Denne utfordringen innebærer forståelse og optimalisering av strømning under bakken: olje og gass (p...

Awarded: NOK 8.2 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Trøndelag - Trööndelage

ENERGIX-Stort program energi

Skybasert verktøy for overvåking og tuning av smarte energieffektive bygg

Det brukes i dag store ressurser på å dokumentere energibruk, effektbehov og inneklima i designfasen av bygg. Særlig gjelder dette ambisiøse prosjekter som nesten-nullenergibygg, plusshus, Powerhouse-prosjekter eller nullutslippsprosjekter. I de fleste tilfeller brukes lite av den prosjekterte i...

Awarded: NOK 6.1 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Transforming Shipping through Ecosystem Business model Innovation (TSEBI)

Den underliggende ideen i prosjektet Transformasjon av Shipping gjennom Økosystem Forretningsmodell Innovasjon (TSEBI) er å innovere i industrielle økosystemer gjennom å utvikle bærekraftige innovasjoner i forretningsmodeller. Kongsberg Maritime har store ambisjoner om å ta en ledende rolle i det...

Awarded: NOK 6.8 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

ENERGIX-Stort program energi

Security of supply in smartgrids with interacting digital systems

Kravene til et funksjonelt og fleksibelt strømnett øker som følge av elektrifiseringen og den grønne omstillingen av samfunnet. Fornybare energikilder, fleksible ressurser, og nye laster gir nettselskapene behov for en mer aktiv overvåking, styring og forvaltning av strømnettet for å opprettholde...

Awarded: NOK 4.5 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Forretningsmodeller og avansert sensorbasert tilstandskontroll (FAST)

Digitaliseringen av maritim næring foregår i stadig økende hastighet, og det er sterkere fokus enn noen gang på å få en bærekraftig skipsfart både i Norge og internasjonalt. Det er flere aktører som i dag jobber med løsninger for tilstandskontroll av maritimt utstyr. Idéen i prosjektet er å utvik...

Awarded: NOK 9.7 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Møre og Romsdal

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

HyForge(TM) - Low Pressure Casting material: a game changer towards high quality and cost- effective forging

I HyForge prosjektet ønsker vi å utforske potensialet til LPC støpte aluminiumslegeringer. LPC (Low Pressure Casting) er en ny støpeteknologi utviklet av Hydro Aluminum R&D som muliggjør støping av bolter med mindre dimensjoner med høy kvalitet, ingen støpefeil og med en jevn og fin overflate. Sp...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2023

Location: Oslo

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Digital Twin Yard (DTYard) - An ecosystem for maritime models and digital twin simulation

Visjonen til prosjektet DTYard (hvor DT står for «Digital Tvilling») er å etablere et økosystem for modeller og systemsimulering i maritim industri. DTYard vil muliggjøre effektiv sammenstilling av enkeltmodeller til komplette digitale tvilling systemer og -skip gjennom samarbeid på tvers av indu...

Awarded: NOK 11.3 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Viken

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Digital trening som medisin

Befolkningsvekst og økt levealder vil i fremtiden gi helsevesenet store utfordringer. Regelmessig fysisk aktivitet representerer et stort forebyggingspotensial både i forhold til folkehelsen generelt og de dominerende sykdomsgruppene. Samtidig er det godt dokumentert at bruk av fysisk aktivitet e...

Awarded: NOK 12.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Development of Impulse Radar LWD tool

Når oljebrønner bores i dag, er det viktig å få så mye kunnskap som mulig om borehullet og omgivende formasjon, ofte kalt formasjonsevaluering. For boring oppnås dette ved hjelp av Logging While Drilling (LWD) sensorer. WELL ID utvikler utstyr og analyseverktøy som kan gjøre formasjonsevaluer...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Rogaland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Simuleringsbasert ruteplanlegging - RuteSim

Prosjektet RuteSim har bidratt til utvikling av et rutesimuleringsverktøy (Rutesim versjon alpha1.0) som kombinerer validerte skipssimulatorer med værvarsler og havstrømmodeller. Verktøyet har som mål å heve presisjonen på beregninger av nøkkelverdier som drivstofforbruk, skipsbevegelser, seilet...

Awarded: NOK 4.0 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Vestland

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Integrerte Maritime Autonome Transportsystemer (IMAT)

2021 har vært et vanskelig år grunnet pandemien, som har satt sine begrensninger for planlagte demonstrasjoner og fysiske møter i IMAT-prosjektet. Vi har allikevel gjennomført regelmessige teams-møter, men teknisk integrasjon har vært krevende da dette har medført behov for fysisk oppmøte av nøkk...

Awarded: NOK 7.2 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

RoboDecom – New solutions for decommissioning in Norway and abroad based on robotics technology

Innen kjernefysisk industri finnes det i dag kun noen få eksempler på robotteknologi brukt i områder der manuelt arbeid ikke er mulig grunnet høy stråling. For eksempel håndtering av høyradioaktive komponenter som brenselstaver, eller opprydding av havarerte anlegg som Fukushima og Chernobyl. Her...

Awarded: NOK 15.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

A new ultrasound system for non-invasive detection of raised intracranial pressure

ICP måles idag ved å sette inn en trykksensor gjennom et hull som bores i kraniet. Prosedyren gjennomføres på nevrokirurgiske operasjonsrom av spesialisert personell, med høy kostnad og risiko for infeksjon og blødning. Det er derfor et stort globalt behov for en enklere metode for måling av ...

Awarded: NOK 5.6 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

En systemløsning for overvåking og forebygging av fuktlekkasjer i tak

I dag oppdages ofte lekkasjer i en takkonstruksjon og påfølgende skader når den har fått utviklet seg en tid og en får lekkasjer inn i bygningen. På dette tidspunktet er ofte materialene i bærekonstruksjonen så svekket at reparasjonskostnadene er omfattende og ikke nødvendigvis lokale (f.eks råte...

Awarded: NOK 0.77 mill.

Project Period: 2019-2020

Location: Trøndelag - Trööndelage

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel.

Prosjektets formål er å etablere en konseptløsning for operasjon av fjernstyrte undervannsfarkoster fra ubemannede overflatefartøy, og å sannsynliggjøre løsningens gjennomførbarhet. Et vellykket resultat kan danne grunnlag for videre utvikling og industrialisering av løsningen. Fjernstyrte und...

Awarded: NOK 2.7 mill.

Project Period: 2019-2021

Location: Møre og Romsdal

ENERGIX-Stort program energi

Resilient and Probabilistic reliability management of the transmission grid

Utfordringer som oppstår i forbindelse med økende integrasjon av variabel fornybar energiproduksjon og økende kraftutveksling mellom land er tydelig synliggjort gjennom de høye strømprisene og den store prisforskjellen vi har erfart i Norge og Europa den siste tiden. Dette aktualiserer en sannsyn...

Awarded: NOK 14.4 mill.

Project Period: 2019-2024

Location: Trøndelag - Trööndelage

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Detection of weak snow layer on skis using radar and machine learning

Maskinvare Maskinvaren består av en radarenhet montert på en ski. Dette har gått gjennom flere iterasjoner, inkludert: 1. Utviklingssett (frekvensen var 3 GHz) Stor boks (for stor for en ski) for å bevise radarkonseptet. 2. X1 (frekvensen var 3 GHz) Boksen er liten nok til å monteres på en...

Awarded: NOK 6.0 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Vestland

ENERGIX-Stort program energi

Redusert energiforbruk i silisiumproduksjon ved hjelp av styring basert på maskinlæring og digital tvilling

«Smart Furnace» prosjektet ønsker å benytte kunstig intelligens i styring av framstilling av silisium. Silisium framstilles ved kjemiske reaksjoner mellom kvarts og karbon ved temperaturer over 2000C. Produksjonen skjer i elektriske smelteovner hvor karbonelektroder leder elektrisk strøm inn i...

Awarded: NOK 8.5 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Agder

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

FeedCarrier - Autonom, robust og fleksible fôringsrobot og kjøkken

Landbruket gjennomgår en omfattende endring med betydelig digitalisering. Landbruket blir smartere; det integreres sensorer og annen teknologi som øker produksjon og kvalitet. Teknologien gir både forbedret livskvalitet for bonden ved å redusere tungt og repeterende arbeid, men også forbedret dyr...

Awarded: NOK 9.6 mill.

Project Period: 2019-2022

Location: Rogaland